Inwoners kunnen plan voor Lembeek-Noord inkijken. Infomoment op 6 maart

De bevolking kan van 6 maart tot en met 4 mei het ruimtelijk uitvoeringsplan voor ‘Lembeek-Noord’ in Halle inkijken en opmerkingen geven. Op 6 maart organiseren de provincie Vlaams-Brabant en de stad Halle hierover een infomoment. De inwoners mogen ook voorstellen doen voor de definitieve naam voor het gebied.

De provincie Vlaams-Brabant stelt de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor ‘Lembeek-Noord’ (Halle) aan de bevolking voor tijdens een openbaar onderzoek.

Gedurende 60 dagen kunnen de inwoners het plan inkijken en opmerkingen of suggesties bezorgen. Het openbaar onderzoek voor de start- en procesnota loopt van 6 maart tot en met 4 mei 2018.

Het plan biedt een oplossing voor de vraag naar terreinen voor bedrijvigheid rond Halle. En het creëert een groene long nabij de dorpskern voor de bewoners van Lembeek.

 

Ruimte voor ontspanning nabij dorpskern Lembeek

‘De belangrijkste wijziging van dit plan is dat de terreinen tussen de magazijnen van Papyrus en de dorpskern behouden blijven als groengebied’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Het gebied zal de bestaande natuur in de omgeving met elkaar verbinden en krijgt een belangrijke rol  in de beheersing van overstromingsrisico’s. Voor bewoners en werknemers wordt er een aangenaam groengebied gecreëerd om te wandelen en zich te ontspannen. Bovendien sluit het park aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.

‘Daarnaast willen we het regionaal bedrijventerrein beter gaan inrichten en mogelijkheden scheppen aan bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen. Binnen de voorschriften van het plan bouwen we de nodige flexibiliteit in om kansen te bieden aan verschillende voorstellen van inrichtingen’, zegt gedeputeerde  Ann Schevenels.

 

Infomoment op 6 maart

Om de bevolking voldoende te informeren over het plan ‘Lembeek-Noord’ organiseren de provincie Vlaams-Brabant en de stad Halle op dinsdag 6 maart  vanaf 19 uur een infomoment in zaal De Kring, Stevens de Waelplein 14 in Lembeek.
Na een toelichting van de plannen door de gedeputeerde en de schepen van Halle is er een vragenronde. De avond wordt afgesloten met een geleide wandeling met fakkels doorheen het park en plangebied.

Nieuwe naam voor het park

De bevolking  mag zelf voorstellen doen voor de definitieve naam van ‘Lembeek-Noord’. Suggesties mogen doorgegeven worden via cos@halle.be

 


 

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Katrien Putzeys

Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be