Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen beheren holle wegen

Provincie, gemeenten en IGO werken samen aan verbetering biodiversiteit

Holle wegen zijn verscholen natuurpareltjes in het landschap. Door de soms grote hoogteverschillen, temperatuurschommelingen en wilde begroeiing hebben holle wegen een grote ecologische waarde. Naast de aantrekkelijke recreatieve functie herbergen ze een grote diversiteit aan fauna en flora. Om deze verscholen natuurparels in stand te houden, is het belangrijk dat ze goed beheerd worden. Dat gebeurt door de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de aangesloten gemeenten.

INL-ploegen zorgen voor verbetering van de biodiversiteit

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortenbescherming.

De provincie Vlaams-Brabant trok 2.130.000 euro uit voor de organisatie van Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen tijdens deze legislatuur. IGO en Pro Natura krijgen elk de helft van dat bedrag voor de uitvoering in respectievelijk het arrondissement Leuven en Halle-Vilvoorde.

“Zo dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Want natuur kansen geven betekent ook inzetten op natuurinrichting en een doordacht beheer”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Gedeputeerde Bart Nevens en schepen Gunther Clinckx tijdens hun bezoek aan het beheer van een holle weg
Gedeputeerde Bart Nevens en schepen Gunther Clinckx tijdens hun bezoek aan het beheer van een holle weg

Holle wegen in Tielt-Winge zijn waardevol voor natuur en recreatie

Op 8 maart was een INL-ploeg van IGO aan het werk in een holle weg tussen de Oude Tiensebaan en de Grotendries in Tielt-Winge. Struiken en bomen werden gekapt tot 10 centimeter boven het maaiveld.

“Hierdoor ontstaan hakhoutstoven die cruciaal zijn voor de stevigheid van de taluds van de holle weg. Ze moeten regelmatig terug worden afgezet om te voorkomen dat de bomen te zwaar worden. Bomen die te zwaar worden hebben immers een grotere kans op omvallen. Met hun val kunnen ze stukken uit de talud trekken waardoor de talud instabiel wordt en gevoelig voor erosie”, zegt Karin Kuipers, natuurontwikkelaar van IGO.

“Onze gemeente ligt in het glooiende Hageland en is bezaaid met holle wegen. Bij hevige regenval worden we soms geconfronteerd met erosie en afspoeling. We kennen dus het belang van het hakhoutbeheer in de holle wegen. Bovendien maken deze holle wegen deel uit van ons wandel- en fietsnetwerk. Door corona ontdekken we onze eigen streek te voet of met de fiets waardoor ze nu nog meer gebruikt worden. Dankzij het beheer door de INL-ploeg blijven onze holle wegen goed onderhouden en vlot toegankelijk”, zegt schepen Gunther Clinckx van Tielt-Winge.

Het hakhoutbeheer wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Per jaar wordt slechts een deel van de holle weg in hakhout gezet om kaalkap te voorkomen. Hierdoor ontstaan er verschillende stadia van verjonging . Dit zorgt op zijn beurt voor een grote diversiteit aan leefgebieden voor soorten en dus een hoge biodiversiteit. Zo komen er in de holle wegen van Tielt-Winge dieren als geelgors, ingekorven vleermuis, matkop en planten als speenkruid, haagbeuk, hazelaar en eiken voor.

Het beheer van de holle wegen vindt voornamelijk plaats in de winter, van november tot en met maart. Gedurende de schoontijd (het broedseizoen), van 1 april tot en met 30 juni, wordt er niet gewerkt in de holle wegen om de natuur niet te verstoren. In de zomer staan er soms maaiwerken op het programma. Deze vinden plaats na 30 juni zodat bloemen in zaad kunnen komen en zich verspreiden.


De INL-ploegen van IGO presteerden ​ in januari en februari ruim 2.000 werkuren in holle wegen van Bekkevoort, Tielt-Winge, Herent, Huldenberg, Kortenberg, Lubbeek en Tervuren.

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Karin Kuipers

Natuurontwikkelaar, IGO

Gunther Clinckx

Schepen, Gemeente Tielt-Winge

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be