Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen beheren boomgaard in Bekkevoort

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) van IGO staan, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, in voor het beheer en inrichting van kleine landschapselementen en landschap- en natuurontwikkeling. In Bekkevoort beheren ze een boomgaard langs de Oude Tiensebaan. Ze zorgden voor de inrichting met de plaatsing van een picknickbank, een wilgenvlechtscherm en een afsluiting langs de straatzijde. Verder hebben ze de boomgaard en houtkant aangeplant. Ten slotte staan ze in voor het ​ hakhoutbeheer van de houtkant en het maaien van het hooiland.

 

De boomgaard langs de Oude Tiensebaan te Bekkevoort werd een 25-tal jaar geleden aangelegd en wordt sindsdien beheerd door de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg (INL).

Op 24 juni brachten vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Bekkevoort en IGO een werkbezoek aan de INL-ploeg de de boomgaard langs de Oude Tiensebaan beheerd.
Op 24 juni brachten vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Bekkevoort en IGO een werkbezoek aan de INL-ploeg de de boomgaard langs de Oude Tiensebaan beheerd.

Boomgaard is geliefde picknickplaats

De aanplanting van de boomgaard, de houtkant en de inrichting was één van hun eerste opdrachten. De boomgaard kreeg appelbomen, zoals Boskoop, perenbomen, zoals Conference en Doyenné, okkernoot, kersenbomen, zoals Hedelfinger, en pruimenbomen. ​
De houtkant werd aangeplant met inheemse soorten, zoals hazelaar, lijsterbes, zoete kers, veldesdoorn, sleedoorn, olm, Gelderse roos, es, haagbeuk, linde en gele kornoelje.

“De boomgaard staat in Bekkevoort bekend als picknickplaats. Een picknickbank werd gemaakt en geplaatst, evenals een wilgenvlechtscherm als afscheiding rondom de bank en een afsluiting langs de straatzijde”, zegt Hans Vandenberg, burgemeester van Bekkevoort.

INL-ploeg zorgt voor ecologisch maaibeheer

Het hooiland is een bloemrijk grasland met veel margrieten dankzij het jarenlange aangepaste maaibeheer van maaien en afvoeren.

“Na de bloei en zaadzetting maaien we het hooiland eind juni. We voeren het maaisel af om de bodem niet aan te rijken met nutriënten. Het bloemrijk hooiland verschralen we verder door het een tweede keer te maaien en af te voeren in het najaar. Hierdoor wordt het gras ijler en krijgen bloemen meer groeikansen”, zegt Karin Kuipers, natuurontwikkelaar van IGO.

Een INL-ploeg zort voor een ecologisch maaibeheer in de boomgaard.
Een INL-ploeg zort voor een ecologisch maaibeheer in de boomgaard.

Andere aanwezige kruiden zijn muur-, geel nagelkruid, Jacobskruiskruid, knoopkruid, zachte ooievaarsbek, ridderzuring, gele morgenster, duizendblad, gewone rolklaver, madeliefje, smalle weegbree, wikke, kleefkruid, look-zonder-look, braam en adelaarsvaren.

Op de houtkant worden struiken en bomen afgezet tot 10 centimeter boven het maaiveld. Dit gebeurt voornamelijk van november tot en met maart. Het volgende groeiseizoen schieten deze stobben terug uit. Dit zorgt voor een gelaagde structuur met verschillende stadia van verjonging, een grote diversiteit aan leefomgevingen voor dieren en planten en een hoge biodiversiteit. ​

Het insectenhotel in de boomgaard wordt goed gebruikt door solitaire bijen.


INL zorgt voor meer biodiversiteit en sociale tewerkstelling

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortenbescherming. ​
Ze worden aangestuurd door IGO in de regio Oost-Brabant en Kiemkracht in de regio Halle-Vilvoorde. Deze organisaties krijgen hiervoor werkingssubsidies van de provincie Vlaams-Brabant. In Oost-Brabant zijn de INL-ploegen van IGO actief in 21 gemeenten.

“De INL-ploegen dragen door hun werking bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Want natuur kansen geven betekent ook inzetten op natuurinrichting en een doordacht beheer”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu. ​

De INL-ploegen bestaan uit voorheen langdurig werkzoekenden, stagiairs, alternatief gestraften, mensen in arbeidszorg en vrijwilligers die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en mee helpen om onze natuur te beheren en te versterken.

“INL-ploegen zorgen zo niet enkel voor onze natuur, maar ook voor bijkomende sociale tewerkstelling in de natuursector. Ze vormen een win-win voor de natuur en de sociale economie”, besluit Karen Lauwers, algemeen directeur van IGO.

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/inl

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Hans Vandenberg

Burgemeester, Gemeente Bekkevoort

Karen Lauwers

Algemeen directeur, IGO

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be