Houthakseldammen tegen erosie in Tienen

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen voerden werken uit om percelen van landbouwers om erosie te bestrijden. Er kwam een houthakseldam aan de Houtemstraat en 3 houthakseldammen aan de Wangestraat. Deze houthakseldammen moeten er water- en modderoverlast tegengaan.

 

Drie houthakseldammen aan de Wangestraat

Tijdens de hevige regenval in de zomer 2022 lag er ter hoogte van het kruispunt van de Wangestraat met de Kavelweg modder op straat. Deze modderstroom is verder gestroomd via de Wangestraat naar de Sint-Truidensesteenweg. De woningen langs de Wangestraat hadden ook modderoverlast.

“In het verleden is langs de Wangestraat reeds een bufferbekken aangelegd om deze overlast te beperken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Maar om de huizen nog beter te beschermen, werden bijkomende maatregelen genomen.”

Houthakseldammen houden water en modder van akkers tegen
Houthakseldammen houden water en modder van akkers tegen

Om water- modderoverlast op Wangestraat te beperken, legde de stad Tienen drie houthakseldammen met een respectievelijke lengte van 19, 65 en 49 m aan. Het afstromend water wordt door deze maatregel vertraagd en de modder bezinkt achter de houthakseldam. De houthakseldammen werden ongeveer 20 cm ingegraven om onderspoeling te voorkomen.

Langs de Wangestraat werden 3 houthakseldammen gebouwd
Langs de Wangestraat werden 3 houthakseldammen gebouwd

De kost van de werken bedroeg zo’n 19.170 euro. De provincie Vlaams-Brabant gaf hiervoor een subsidie van 15.000 euro. ​

Met de landbouwer wordt een overeenkomst afgesloten voor een periode van 10 jaar.

 

Houthakseldam aan de Houtemstraat

De hevige regenval in de zomer 2016 zorgde ter hoogte van enkele nieuwbouwwoningen aan de Houtemstraat voor water en modderoverlast. Deze overlast was afkomstig van het achterliggende, sterk erosiegevoelige, akkerperceel. ​
De landbouwer legde toen een strobalendam en graszone aan om de overlast tegen te gaan.

Ook langs de Houtemstraat staat een houthakseldam
Ook langs de Houtemstraat staat een houthakseldam

“Maar we kozen ervoor om de strobalendam te vervangen door een houthakseldam met een lengte van 43 m. Het afstromend water wordt door deze maatregel vertraagd en de modder zal achter de houthakseldam bezinken. De houthakseldam werd ongeveer 20 cm ingegraven om onderspoeling te voorkomen”, zegt Katrien Partyka, burgemeester van Tienen.

De kost van de werken bedroeg zo’n 6.786 euro. De provincie Vlaams-Brabant gaf hiervoor een subsidie van zo’n 6.107 euro.

Met de landbouwer wordt een overeenkomst afgesloten voor een periode van 10 jaar.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Katrien Partyka

Burgemeester, Stad Tienen

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be