Skip to Content
Houthakseldam moet water- en modderoverlast tegenhouden aan de Waversesteenweg in Hoegaarden

Houthakseldam moet water- en modderoverlast tegenhouden aan de Waversesteenweg in Hoegaarden

Provincie en stad Tienen bestrijden samen erosie

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Waversesteenweg in Hoegaarden.


De afstroming van het sterk erosiegevoelige toestroomgebied van zo’n 10 ha leverde al meermaals problemen op.

“Bij hevige regen trad al verschillende keren water- en modderoverlast op in Oorbeek, deels veroorzaakt op grondgebied van Hoegaarden”’, zegt Tom Roovers, schepen van infrastructuur van Tienen. “Daarom stemde de gemeente Hoegaarden toe om ons maatregelen op hun grondgebied te laten uitvoeren”.

Story image

“Om de water- en modderoverlast aan de doorsteek naar Oorbeek onder de hogesnelheidslijn te beperken, investeerden we zo’n 5.178 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Story image

Er werd een houthakseldam van 50 meter lang aangelegd. Deze vertraagt het afstromend water en de meegespoelde bodemdeeltjes bezinken achter de houthakseldam.

Om onderspoeling te voorkomen is de houthakseldam 20 cm ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de strijd tegen verdroging.

De werken kostten in totaal zo’n 5.753 euro.

Eerder dit jaar werd er ook al een houthakseldam van 70 meter lang, met de steun van de provincie, aangelegd aan de Waversesteenweg.

 

Bart Nevens Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Tom Roovers Schepen, Stad Tienen
Peter Maris Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven