Skip to Content
Houthakseldam moet water- en modderoverlast tegenhouden aan de Butschovestraat in Glabbeek

Houthakseldam moet water- en modderoverlast tegenhouden aan de Butschovestraat in Glabbeek

Provincie en gemeente bestrijden samen erosie


De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Glabbeek voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Butschovestraat. Er werd een nieuwe houthakseldam van 22 meter aangelegd.


De afgelopen jaren trad er bij hevige neerslag meermaals water- en modderoverlast op ter hoogte van de Butschovestraat in Glabbeek. Niet alleen kwam er modder op de straat terecht, ook de baangracht slibde helemaal dicht.

“Deze overlast is afkomstig van sterk erosiegevoelige landbouwpercelen stroomopwaarts van de Butschovestraat in Glabbeek”, zegt Kris Vanwinkelen, schepen van openbare werken in Glabbeek.

Story image

“Er werd op die locatie een houthakseldam van 22 meter lang aangelegd  om deze water- en modderlast  te bestrijden. Hierin investeren we zo’n 2.730 euro”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen..

Zo vertraagt het afstromend water en de meegespoelde modder bezinkt achter de houthakseldam. De houthakseldammen worden ongeveer 20 cm ingegraven om onderspoeling te voorkomen. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de strijd tegen verdroging.

Story image

De kostprijs van de werken worden geraamd op zo’n 3.034 euro.
De houthakseldammen werden aangelegd door het bedrijf Heylen BVBA uit Geel.

Eerder dit jaar legde de gemeente Glabbeek, met de steun van de provincie, al een houthakseldam van 52 meter lang aan ter hoogte van de Butschovestraat.

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in de aanpak van erosie. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

 

Bart Nevens Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Kris Vanwinkelen Schepen van landbouw, Gemeente Glabbeek
Peter Maris Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven