Houthakseldam moet Tramlaan in Sterrebeek beschermen tegen water en modderoverlast

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem voerden erosiebestrijdingswerken uit aan een knelpunt ter hoogte van de Tramlaan.

.
Bij hevige regenval trad er ter hoogte van de Tramlaan meermaals water- en modderoverlast op.

“Het modderrijk water is afkomstig van een groot en sterk erosiegevoelig perceel van zo’n 8 hectare”’, zegt Bart Dewandeleer, schepen van ruimtelijke ordening in Zaventem. “Het was duidelijk dat de reeds bestaande grafbufferstrook en de grachten onvoldoende waren om de modderstromen tegen te houden. Daarom hebben we, samen met de provincie, bekeken welke bijkomende maatregelen we nog konden nemen”. 

Omdat de afvoercapaciteit van de eerder aangelegde gracht en de rioleringsbuis te klein zijn, kwamen het water en de modder steevast op de Tramlaan zelf terecht. Via roosters liepen water en modder in de riolering of in de ingebuisde Kleine Maelbeek waardoor deze frequent verstopt raakte. Met als gevolg dat de tuin en de kelder van een aanpalende woning regelmatig onderliepen. 

“Om deze problemen op te lossen, kochten we een perceel landbouwgrond aan en werden de erosiecoördinatoren van de provincie Vlaams-Brabant ingeschakeld“,  zegt schepen Bart Dewandeleer.

“Op de rand van het sterk erosiegevoelig perceel hebben we daarom nu een houthakseldam van 75 meter aangelegd”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Een groot deel van het perceel zal ingezaaid worden met gras. Deze grasbufferstrook, met een breedte tussen 28 meter en 42 meter, ligt stroomopwaarts van de houthakseldam, en moet zorgen voor een gedeeltelijke afzetting van de modder voordat het water de houthakseldam bereikt. De dam zorgt dat een groot deel van de meegevoerde modder gebufferd wordt en het water loopt vertraagd af naar de gracht”.


Om de water- en modderlast aan de Tramlaan in Zaventem te bestrijden, investeerde de provincie Vlaams-Brabant 4.530 euro in deze werken.
De houthakseldam werd aangelegd door Pro Natura vzw uit Roosdaal.

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken voor de gemeente Zaventem bedroeg 31.313,82 euro. Hiervan wordt 75% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en 15% door de provincie Vlaams-Brabant. 

“Onze provinciale erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we ook op het engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.
 

Reeds verschillende projecten in Zaventem gerealiseerd

De provincie Vlaams-Brabant investeerde eerder al in verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen in de gemeente Zaventem.
Zo werd een erosiepoel aangelegd aan de Jagersstraat om water- en modderoverlast te vermijden, modder uit de riolering te houden en de kans op wateroverlast in het centrum van Sterrebeek te verkleinen. Er komt ook nog een erosiepoel aan de Acht Bunderstraat in Sterrebeek.
De provincie investeerde al in een andere houthakseldam en grasbufferstroken aan de Tramlaan, meer oostelijk dan de houthakseldam die recent werd aangelegd. Deze maatregelen vangen water op dat van dezelfde heuvelkam komt afgelopen, maar afkomstig is van andere percelen. 
Er is ook nog een houthakseldam in de Berreveldlaan.


 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Dewandeleer

Schepen van ruimtelijke ordening, Gemeente Zaventem

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Bruno Depondt

Projectverantwoordelijke Optimalisatiestudie Zaventem-Zuid, Gemeente Zaventem

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be