Historische doorbraak voor de toekomst van Vilvoorde en Machelen

23 jaar na de sluiting van Renault-Vilvoorde en na jaren van discussies, juridische procedures en stilstand, bereikten de provincie Vlaams-Brabant, de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en de POM Vlaams-Brabant een historisch akkoord over de toekomst van het verouderde industriegebied op beide gemeenten. Op 8 juli stellen de partners het akkoord voor. In dit akkoord drukken de 4 partners hun gezamenlijke visie uit op de toekomstige ontwikkeling van de CAT-site, de Broeksite (het voormalige Uplace), de oude Renaultfabriek en de Kerklaan.

De provincie Vlaams-Brabant, de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen tekenden woensdag een historisch akkoord over de toekomst van het verouderde industriegebied op beide gemeenten. In het akkoord drukken de besturen hun gezamenlijke visie uit op de toekomstige ontwikkeling van 4 hefboomgebieden, waaronder de oude Renaultfabriek en de Broeksite, het voormalige Uplace.

De 3 besturen roepen de Vlaamse Regering nu op om dit akkoord te steunen en mee te investeren in de nodige mobiliteitsingrepen, sanering en ontharding. De besturen zijn er van overtuigd dat, na vele jaren van juridische procedures en stilstand, met dit akkoord de langverwachte herontwikkeling van dit gebied eindelijk van start kan gaan.

Het is intussen niet minder dan 23 jaar geleden dat de Renaultfabriek in Vilvoorde de deuren sloot. In zijn kielzog vertrokken nog heel wat bedrijven uit deze regio die ooit de industriële trots van Vlaanderen was. Ze lieten een sterk vervuild gebied met een zeer grote mobiliteitsdruk achter, waar de sterke verharding zorgt voor waterproblematieken. Vele ideeën zijn de voorbije jaren voor het gebied gelanceerd. Allen stootten ze op juridische procedures doordat de betrokken overheden het niet eens geraakten. Het gevolg na al die jaren: een verloederd, onderkomen gebied in een regio met een van de hoogste werkloosheidsgraden van Vlaanderen.

Na 23 jaar hebben de provincie Vlaams-Brabant, de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant nu deze patstelling doorbroken. Voor de eerste keer sloot men een akkoord over een gemeenschappelijke toekomstvisie voor 4 hefboomgebieden: de vroegere parking van Renaultwagens (ook gekend als de CAT-site), de oude Renaultfabriek zelf, de Kerklaan die Vilvoorde en Machelen verbindt en, niet in de laatste plaats, de Broeksite (het voormalige Uplace).
De partnerbesturen streven naar een hoogwaardige transformatie van het gebied tot een nieuw stedelijk, toekomstgericht en duurzaam gebied, met een menging van stedelijke functies.
Voor elk van de 4 hefboomsites worden krijtlijnen van een beoogd programma gedefinieerd, maximaal op elkaar afgestemd en volgens de specifieke eigenheid van elke site. Het akkoord drukt ook op de noodzaak om de transformatie duurzaam en klimaatbestendig aan te pakken, met een maximale sanering, toegankelijk groen en doorgedreven ontharding. Qua mobiliteit schaart men zich achter de ambitie van de Vlaamse Regering voor een ambitieuze modal split. Diverse ingrepen in de mobiliteitsinfrastructuur moeten de verkeersleefbaarheid van beide kernen blijven garanderen.

“Door dit akkoord over de programmatie voor vier hefboomsites in het gebied tussen Vilvoorde en Machelen is er voor het eerst een gedragen langetermijnvisie voor deze historisch beladen zone”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “De meerwaarde van dit akkoord is dat het van onderuit ontstaan is en dat het gedragen is door de lokale en de provinciale overheden. Deze consensus is de routemap, het kompas, die we de volgende jaren zullen hanteren om deze zone te herontwikkeling.”

Burgemeester van Machelen, Marc Grootjans, vult aan: “Met dit akkoord kunnen we eindelijk duidelijkheid en zekerheid bieden aan de investeerders in dit gebied. We roepen de Vlaamse overheid en de private partijen dan ook op om dit historisch akkoord te honoreren en ons te steunen in de volgende stappen om dit te realiseren binnen een juridisch standvastig kader.”

Ook zijn collega van Vilvoorde, burgemeester Hans Bonte, richt zich naar de Vlaamse overheid en de private partijen: “Met dit akkoord hebben de lokale overheden een cruciale stap gezet om dit verwaarloosde gebied te transformeren naar een nieuwe, stedelijke toplocatie. Het kan de boost betekenen die onze regio broodnodig heeft, maar die enkel slagen kan als de mobiliteit, de vervuilde ondergrond en de verharding ook op een duurzame manier wordt aangepakt. Het werd hoog tijd dat 23 jaar na het vertrek van Renault uit Vilvoorde er eindelijk werk kan worden gemaakt van een duurzame toekomst. Daarin investeren wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van de lokale overheden, de Vlaamse overheid en de private partners.”

P.S.: In bijlage meer informatie over de inhoud van dit akkoord.

 

Consensusnota

PDF - 298 Kb

Kaart reconversiezone Vilvoorde-Machelen.png

PNG - 316 Kb

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Hans Bonte

Burgemeester, Stad Vilvoorde

Marc Grootjans

Burgemeester, Gemeente Machelen

Gunther Coppens

Voorzitter, POM Vlaams-Brabant

Nele Tierens

Projectcoördinator, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be