Herstel natuur na saneringswerken in Het Vinne

De saneringswerken aan het meer van provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw zijn afgelopen. Het meer kan terug vol lopen waardoor de dieren kunnen terugkeren.

 

Het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen onderging een grondige sanering van de bodem om de rijke biodiversiteit in de toekomst alle kansen op ontwikkeling te geven.

“Deze saneringswerken zijn nu zo goed als afgerond en het meer kan geleidelijk aan terug vol lopen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “Vele ganzen en eenden vonden de weg naar Het Vinne al terug de afgelopen weken. Rond begin april hopen wij een deel van de broedvogels die vorig jaar elders hun nest moesten bouwen terug te zien. Ondertussen werd ook de nieuwe kijkhut geplaatst aan de noordkant van het meer zodat men de vogels in alle rust kan bekijken”.

Na het broedseizoen moeten er nog enkele werken uitgevoerd worden die nu niet meer mogelijk zijn door de te natte ondergrond. De dijken zullen dan verstevigd worden en er worden sluizen in de hoofdgrachten geplaatst om eventuele drooglegging in compartimenten in de toekomst mogelijk te maken. Het slib dat nog op richels ligt voor en naast de hoeve wordt verder afgevoerd.

Om de jonge rietgroei een kans te geven zullen op sommige plaatsen zogenaamde exclosures geplaatst worden. Dit zijn afsluitingen die de ganzen buiten houden om jong riet te beschermen tegen vraat zodat andere soorten er kunnen broeden en schuilen.

Ten slotte zullen in de oostrand nog enkele poelen gegraven worden voor amfibieën. Dit zal gebeuren onder toezicht van archeologen. Er wordt aangenomen dat er in het verleden verschillende nederzettingen geweest zijn aan de rand van het meer en men hoopt hiervan resten terug te vinden.

Ook in het oostelijk gedeelte werden de voorbije maanden enkele kaprijpe populieren weggehaald. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor een natuurlijk gemend loofbos met meer biodiversiteit.

Aan de meerrand en op enkele eilandjes in het meer werden ook inlandse bomen verwijderd zodat de bladval in het water verminderd wordt. Deze bomen zullen, zoals opgelegd in de omgevingsvergunning, binnen de twee jaar elders opnieuw aangeplant worden op gronden van de provincie Vlaams Brabant die hiervoor bestemd zijn.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Liesbet Cox

Domeinbeheerder Het Vinne

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be