Herinrichting van bufferbekken langs Kleine Beek in Nossegem

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Zaventem en Farys slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de zone rond het bufferbekken langs de Kleine Beek in Nossegem. Er komt een uitbreiding van het bestaande bufferbekken. De beekzone krijgt een ecologische en recreatieve herinrichting.

 

De zone langs de Kleine Beek in Nossegem (Zaventem) wordt heringericht in het kader van het landinrichtingsproject ‘Noskoem’.

Overzichtsplan werken
Overzichtsplan werken

Meer buffercapaciteit voor water van de Kleine Beek

Farys en Infrabel beheren in deze zone elk een bufferbekken. Beide bufferbekkens krijgen een meer natuurlijke inrichting. En de Kleine Beek krijgt een ecologische opwaardering.

"Stroomafwaarts trad de Kleine Beek meermaals buiten haar oevers zonder dat het gemeentelijk bufferbekken volledig gevuld raakte. Daarom willen we de infrastructuur verbeteren", zegt Bart Dewandeleer, schepen van ruimtelijke ordening en stedenbouw in Zaventem. "We gaan het bufferbekken verdiepen en de huidige verharding in grasdallen verwijderen."

"Op die manier willen we het bufferbekken een meer ecologische inrichting geven en verhogen we ook de buffer- en infiltratiecapaciteit", vult Ellen De Vuyst van Farys aan.

Ook het recent door Infrabel aangelegde bufferbekken krijgt een natuurlijke inrichting als nat grasland.
Daarnaast wordt een deel van het bestaande verharde wandelpad uitgebroken en komt er een nieuwe recreatieve verbinding voor wandelaars. Doorheen de bufferbekkens komt een vlonderpad.

Simulatie vlonderpad
Simulatie vlonderpad

Kleine Beek terug laten meanderen

Ook de provincie Vlaams-Brabant, die de Kleine Beek beheert, stapt mee in het project.

"Om het gemeentelijk bufferbekken beter te laten functioneren, willen we de Kleine Beek terug laten meanderen en door het bekken laten stromen", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "Een gedeelte van de huidige bedding zullen we daarom dempen. Daarnaast zullen we ook de oude knijpconstructie vervangen door een nieuwe."

Simulatie hermeandering bufferbekken
Simulatie hermeandering bufferbekken

De loop van de Kleine Beek ten zuiden van het bekken krijgt een winterbedding.
Aansluitend zal Aquafin aan de Kleine Beek afkoppelingswerken uitvoeren zodat er geen afvalwater meer in terechtkomt. Zo krijgt de natuur er opnieuw alle kansen.

 

Natuur haar gang laten gaan

De voorziene onthardingen en de nieuwe inrichting van de twee bufferbekkens leveren een belangrijke bijdrage tot de vernatting van het gebied.

"Zo willen we de van nature overstroombare gebieden in de vallei van de Kleine Beek terug functioneel maken. Tegelijk verbeteren we de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers in en rond het gebied", zegt burgemeester Ingrid Holemans.

"Op die manier willen we de zone in en rond het huidige en het nieuwe bufferbekken ontwikkelen tot een ecologische en recreatieve hotspot met kansen voor waterbuffering en natte natuur", besluit gedeputeerde Bart Nevens.

 

Het project wordt gefinancierd door de gemeente Zaventem, de provincie Vlaams-Brabant en Farys, die hiervoor een samenwerkingsakkoord sloten, en gesubsidieerd vanuit de Vlaamse projectoproep Natte Natuur.

De totale investering is geraamd op 471.227,38 euro.
De start van de werken is voorzien voor de zomer van 2022.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Dewandeleer

Schepen van ruimtelijke ordening en erosiebestrijding, Gemeente Zaventem

Ellen De Vuyst

Projectleider Zone Asse TMVW, Farys

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be