Herinrichting Sint-Joris-Weert tot levendige en duurzaam bereikbare kern

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gaf aan de gemeente Oud-Heverlee 500.000 euro voor het project ‘Sint-Joris-Weert transformeert’. Hiermee kan de gemeente, met de steun van de provincie, een aantal grote investeringsprojecten uitvoeren om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de dorpskern van Sint-Joris-Weert te verduurzamen en te versterken. ​


De gemeente Oud-Heverlee voert een beleid waarbij ze bebouwing wil verdichten in aantrekkelijke, goed bereikbare kernen en de open ruimte daarbuiten wil behouden en versterken. ​

“Na een proces, waarbij onze inwoners werden betrokken, kozen we voor een wijziging van de verkeerscirculatie in Sint-Joris-Weert. De Beekstraat en de Stationsstraat zullen aangelegd worden als kwalitatieve publieke ruimtes. Ook willen we de omgeving rond het ontmoetingscentrum als een centrale groene ruimte uitbouwen. We kochten hiervoor al een aantal percelen aan”, zegt Bart Clerckx, burgemeester van Oud-Heverlee.

De gemeente diende, met succes, de plannen in als ‘Sint-Joris-Weert Transformeert’ via de projectoproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’ van VLAIO. ​

“Met deze Vlaamse middelen hebben we nu drie jaar de tijd voor de aanleg van een groen dorpshart rond het ontmoetingscentrum, de heraanleg van het centrale deel van de Beekstraat (Beekstraat Oost) als verkeersluwe centrum-as en de inrichting van het stationsplein als levendige en multimodale verblijfsruimte”, zegt Hanna Van Steenkiste, schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de Beekstraat werd reeds een ontwerper aangesteld.

“Deze projecten kaderen binnen een ruimere ambitie, zoals ons Beleidsplan Ruimte voor Vlaams-Brabant en het project Regionet Leuven”, om de hoge woondruk te bundelen in de kernen en deze te laten samengaan met een uitbouw van voorzieningen en een opwaardering van de publieke ruimte. Sterke kernen trekken immers kleinhandel aan”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning en economie.

“Het engagement van burgers, bedrijven en beleidsmakers, om samen de schouders te zetten onder onze stads- en dorpskernen, is de motor van onze levenskwaliteit. ​ Daarom ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten bij het creëren van een gunstige omgeving die kansen biedt om lokaal ondernemend te zijn", zegt Jo Brouns, Vlaams minister van economie. "We zijn er immers van overtuigd dat we burgers, bedrijven en beleidsmakers hiertoe alle kansen moeten bieden. We geloven in de kracht van onze stads- en dorpskernen bij het vormen van een sterke gemeenschap. Met hun complexe mix van verschillende functies zoals wonen, werken, schoollopen en cultuur beleven vormen ze het sociaal knooppunt voor lokale gemeenschappen. Het is dus in ieders belang dat ze op een duurzame wijze bereikbaar zijn.”

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Clerckx

Burgemeester, Gemeente Oud-Heverlee

Hanna Van Steenkiste

Schepen van ruimtelijke ordening, Gemeente Oud-Heverlee

Stephan Reniers

Dienst ruimtelijke planning/Regionet Leuven, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be