Heraanleg Braambeek te Linter in open bedding

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Linter, Aquafin, Tractebel en de watering ‘De Grote Gete’ gaan de Braambeek in Linter heraanleggen. De beek wordt ter hoogte van de Kwadeplasstraat open gelegd. Door opnieuw een een natuurlijke beekstructuur te maken, verkleint de kans op wateroverlast en wordt er gezorgd voor een betere waterkwaliteit waar de natuur van kan profiteren.

Ter hoogte van de Kwadeplasstraat in Linter loopt de Braambeek door een overwelving in slechte staat. Deze overwelving maakt bovendien verschillende bochten waardoor de normale waterafvoer bij zware regenval belemmerd wordt. Hierdoor kampte de omgeving van de Grote Steenweg en Kwadeplasstraat al verschillende keren met wateroverlast.

‘De aanleg van de Braambeek in open bedding aan de Kwadeplasstraat haalt deze waterloop uit haar keurslijf en biedt een structurele oplossing voor de wateroverlast bij hevige regen’, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu.

Door de heraanleg in open bedding wordt eveneens de natuurlijke structuur van de Braambeek hersteld wat de ecologische waarde doet stijgen.
'Dit is één van de speerpunten van ons nieuwe beleid voor warterlopen: inzetten op winsten voor onze inwoners en een meerwaarde creëren voor de natuur', zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Ook Aquafin plant op deze locatie rioleringswerken. Deze werken bieden de gelegenheid om gelijktijdig de structuurkwaliteit van de Braambeek te verbeteren door de beekloop te verleggen langs de achterkant van de huizen aan de Kwadeplasstraat. Het afvalwater wordt dan afgevoerd via de nieuw aan te leggen riolering en komt niet langer in de Braambeek terecht.

'De samenwerking met Aquafin en Tractebel, de gemeente Linter en de watering ‘De Grote Gete’, de beheerder van deze waterloop, zorgt ervoor dat we ook de waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Braambeek gevoelig kunnen verbeteren. Zo komen we tot een veerkrachtig watersysteem, nodig om de klimaatuitdagingen aan te gaan’, besluit gedeputeerde Bart Nevens.


 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be