Heilig-Hart en College in Halle kleurt groen

De speelplaats van het Heilig-Hart & College aan de Parklaan in Halle onderging de voorbije maanden een heuse metamorfose. De grijze speelplaats werd omgevormd naar een groenblauw speelparadijs.

 

Wie zich tot voor kort de speelplaats van de school Heilig-Hart & College aan de Parklaan voor de geest haalde, dacht aan een grijs vlak vol kiezels. Netjes, onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk. Maar oersaai. Dat vond de school zelf ook en samen met strategisch project Zenne werkten ze een plan uit om de school om te toveren tot een groene oase waar plaats is voor spel, waterberging, natuur, schaduw en openluchtlessen.

Vanaf nu is het er voor de leerlingen en leerkrachten genieten van 14 extra hoogstambomen, waaronder 3 fruitbomen, een reuzengroot insectenhotel, twee openluchtklasjes, wilgentipi’s, totempalen, een zone voor moestuinieren, een kippenren, hagen, houtkanten en speelnatuur.

Om dit speellandschap te kunnen realiseren werd maar liefst 1.460m² van de speelplaats onthard. Het water van de resterende verharding zal opgevangen worden in een wadi om zo geleidelijk de grond in te sijpelen. ​

De school is echt uitgegroeid tot een plaats waar de denkers, durvers, doeners en dromers onder de kinderen hun ding vinden. Waar verveling geen kans krijgt en waar jongeren kunnen chillen onder een boom en zich daarna met een fris hoofd beter kunnen concentreren in de klas.

"Wanneer je begint te tellen hoeveel tijd van je jonge leven je doorbracht op een speelplaats, wordt het belang van deze iconische plek duidelijk. We zijn verheugd dat we vanuit departement Omgeving met Vlaanderen breekt Uit! de realisatie van dit klimaatrobuust project hebben kunnen ondersteunen om zo een meerwaarde te bieden aan de schoolgaande jeugd, leerkrachten en de ruimere omgeving", klinkt het bij het Vlaamse departement Omgeving.

“Kinderen hebben nood aan natuur. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Scholen kunnen bij ons terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. En om in deze tijden van klimaatopwarming met hevige regenval en langdurige hitte en droogte maatregelen te nemen om de gevolgen hiervan op school in te perken. Het is ook belangrijk dat ze een draagvlak creëren door ouders en leerlingen hierbij te betrekken en hen het belang ervan uit te leggen via een educatieve aanpak”.

 

Zinderende Zenne

De schooltuin grenst aan het historische stadspark dat ook in volle ontwikkeling is en deel uitmaakt van het zinderende Zennelandschap. De school wordt dus als het ware onderdeel van een grotere groenblauwe verbinding doorheen de stad, een langgerekt gebied van Buizingen tot Lembeek met de Zenne als blauwgroene drager. Het park zal bijdragen aan een duidelijke Halse identiteit en zal de woon- en leefkwaliteit van de stad opwaarderen.

“De groene speelplaats brengt onze kinderen elke dag in contact met natuur en biodiversiteit. Een gezonde omgeving zorgt ook voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Als Regionaal Landschap zijn we heel blij met dit mooie groene plekje dat aansluit bij onze andere acties in de Zennevallei”, aldus Alwin Loeckx, directeur Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.


Subsidies:

Provincie Vlaams-Brabant: 19.856,18 euro (Natuur op school)
Departement Omgeving: 151.802,00 euro (Proeftuin ontharding)

Ontwerpteam:

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in samenwerking met Fris in het landschap, en D+A Consult“ (ontwerp wadi) ​ ​ 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Kim Ceusters

Regionaal Landschap Pajottenland & Zenne

Griet Pierreux

Directie, Basisschool Heilig Hart & Handboogcollege

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be