Hakhoutbeheer op hoogte in de Citadel van Diest

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO zijn, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest, bezig met het groenonderhoud van de Citadel. Ze zetten houtkanten af om het historische gebouw te beschermen.

Groenonderhoud op de Citadel

De Citadel van Diest bevindt zich op een terrein van 28 hectare. De gebouwen zelf hebben een oppervlakte van 10.200 m² en zijn in eigendom van de stad Diest.
De stad beroept zich voor het groenonderhoud op de Intergemeentelijke Natuur- en landschapsploeg van IGO. De INL-ploeg, een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant, de deelnemende gemeenten en IGO, beheert er de hooilanden, de bomen en houtkanten.

"Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortbescherming", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Zo dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit".

In het arrondissement Leuven doen momenteel 21 gemeenten een beroep op de INL-ploegen van IGO. In totaal gaat het om 39.39 VTE, goed voor 57.106 uren natuurwerk.

"We hebben al jaren een intensieve samenwerking met IGO", zegt Rick Brans, schepen voor leefmilieu van de stad Diest. "Jaarlijks presteert de INL-ploeg 5.800 uur natuurwerk op ons grondgebied. Ongeveer 1/5 hiervan gaat naar het groenonderhoud op de Citadel. Zonder hoogwerker, speciale klim- en touwtechnieken om in de bomen te klimmen of op een steile helling beheerwerken uit te voeren, is het beheer op de hoge muren onmogelijk. De stad kan voor dit werk gelukkig rekenen op deskundigheid van de INL-ploeg van IGO".

Om beschadiging te voorkomen, mogen de houtkanten op de muren en de daken van de Citadel niet te groot en te zwaar worden. Er wordt gefaseerd gewerkt: elk jaar wordt een deel afgezet zodat men in 4 à 5 jaar helemaal rond is.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Rick Brans

Schepen voor leefmilieu, Stad Diest

Kristin De Ceuster

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant,Communicatiedienst Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be