Grote Molenbeekvallei herstellen voor vinpootsalamander

Duurzaam biodiversiteitsproject zal ook regenwater beter vasthouden in de vallei


Regionaal Landschap Brabantse Kouters versterkt samen met Natuurpunt Noord-West-Brabant het blauwgroene netwerk in de vallei van de Grote Molenbeek. De provincie Vlaams-Brabant gaf 74.962,5 euro subsidies aan dit Duurzaam Biodiversiteitsproject.


De Grote Molenbeek en de (Kleine) Molenbeek kronkelen in Asse, Opwijk, Londerzeel, Merchtem en Meise als blauwgroene linten doorheen het kouterlandschap. Het stroomgebied is zeer overstromingsgevoelig. Dat natte karakter en het relatief intacte valleilandschap bieden echter ook kansen om de natuurwaarden te versterken.

De komende drie jaar worden er op twintig plaatsen poelen nieuw gegraven of hersteld. Het project zet ook in op kleinschalige hermeandering van grachten en het aanleggen van dammetjes en stuwen. Zo wordt het regenwater beter vastgehouden in de vallei. Dat verbeterde sponslandschap biedt voordelen voor de waterhuishouding én de biodiversiteit.

"Door het creëren van vochtige zones en poelen verbeteren we de biotoop en het leefgebied van de vinpootsalamander. Deze kleinste inheemse salamander houdt van bos(rand)poelen met zuiver water. En daar leven ook andere amfibieën, libellen, en insecten in. Die zijn op hun beurt het voedsel voor bijvoorbeeld watervleermuizen", legt Alain De Cré van Natuurpunt Noord-West Brabant uit.

Door de Molenbeek terug te laten meanderen en de realisatie van poelen verbeteren de partners het leefgebied van de vinpootsalamander (copyright: Natuur punt Merchtem).
Door de Molenbeek terug te laten meanderen en de realisatie van poelen verbeteren de partners het leefgebied van de vinpootsalamander (copyright: Natuur punt Merchtem).

Het duurzaam biodiversiteitsproject ‘Blauwgroen Netwerk Grote Molenbeekvallei’ krijgt 74.962,5 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant. ​
"Projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken, verdienen een duw in de rug", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Bovendien stellen we erg op prijs dat dit project gedragen wordt door vele partners."

Het project ‘Blauw netwerk Molenbeekvallei’ verloopt in samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionale afdeling Natuurpunt Noord-West-Brabant, de lokale afdelingen van Natuurpunt Asse, Londerzeel, Meise, Merchtem en Opwijk en de eigenaars zoals particulieren, gemeente Merchtem, ANB en Aquafin. ​
Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert de komende drie jaar de werken.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Patrick Endels

Coördinator, Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Lennert Destadsbader

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be