Grondige ruimingswerken aan Vijversloop in Bekkevoort voltooid

De provincie Vlaams-Brabant heeft de Vijversloop in Bekkevoort grondig geruimd om de normale waterafvoer te garanderen.

De ruimingswerken aan de Vijversloop in Bekkevoort waren noodzakelijk omdat er zich een sliblaag had afgezet die de waterafvoer kan belemmeren bij hevige regenval, wat kan leiden tot wateroverlast. Dankzij deze werken kan het water terug normaal afvloeien. 

De provincie Vlaams-Brabant schakelde aannemer Cocquyt in om het tracé van de Vijversloop tussen de Hulststraat en de Staatsbaan vrij te maken van het opgehoopte slib.

"De werken namen drie weken in beslag", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "De grootste hoeveelheid slib bevond zich in het meest opwaartse gedeelte. De dikte van de sliblaag varieerde van 20 tot 70 centimeter. Over een lengte van ongeveer 1650 meter, tussen de Hulststraat en de Staatsbaan, werd bijna 1.100 ton slib verwijderd met de kraan en afgevoerd".

De totale kostprijs van de werken bedroeg 60.000 euro.

"Wij zijn tevreden over de werkwijze van de uitgevoerde ruiming", besluit Benny Reviers, schepen voor milieu van de gemeente Bekkevoort. "Ook de omwonenden, die vooraf op de hoogte gesteld werden van de werken, waren tevreden over het verloop en het uiteindelijke resultaat".

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Benny Reviers

schepen, Gemeente Bekkevoort

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be