Groene plekken voor grijze hersencellen

Provincie investeert 39.000 euro in vergroening speelplaatsen

De provincie Vlaams-Brabant investeerde in december 39.058,35 euro in ‘Natuur op school’. Ze wil hiermee 6 scholen in Huldenberg, Leuven, Sint-Genesius-Rode en Zoutleeuw stimuleren om hun site te vergroenen en zo te werken aan biodiversiteit op en rond hun domein.

Scholen die natuurprojecten realiseren die de biodiversiteit op of rond het schooldomein verhogen, kunnen rekenen op provinciale en Vlaamse steun.

“Kinderen en jongeren hebben nood aan natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu. “Scholen kunnen bij ons terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. Met deze investeringen willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen(er) in te richten. Ook ontharding is zeer belangrijk. Het water ter plekke laten insijpelen is immers een oplossing tegen droogte, lage grondwaterstanden en wateroverlast". ​


39.058 euro voor meer Natuur Op School

De provincie Vlaams-Brabant gaf in december 39.058,35 euro aan de volgende projecten:

 • Tof in onze hof’ van GKS De Kleine Picasso uit Zoutleeuw (5.588,54 euro)

  De speelplaats is momenteel ingedeeld in een verhard deel langs de voor- en zijkant van de school en aan de achterzijde een grasveld. De vergroening zal voor meer variatie, gelaagdheid en dus ook meer biodiversiteit zorgen: de natuur wordt korter bij de kleuters gebracht en kan gebruikt worden als lesmateriaal. De beplanting zal ook meer uitdaging en fantasie in het spel van de kleuters brengen. Er wordt ingezet op zintuiglijke belevingen, het muzische aspect en avontuurlijk spelplezier. Ook voor een rustig (voorlees)hoekje wordt gezorgd. ​
  Het plan werd opgesteld samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
 • Wauterbos tovert haar weiland nog groener!’ van GBS Wauterbos uit Sint-Genesius-Rode (4.815,5 euro) ​

  Het volledige inrichtingsplan van de school bevat een hertekening van de drie speelplaatsen die rondom het gebouw liggen. In eerste instantie zal het aflopend grasveld naast de nieuwe turnzaal opnieuw aangepakt worden. Met deze vergroening streeft de school een mix van uitdagend, avontuurlijk en vooral groen spelplezier na, gecombineerd met een verhoging van de biodiversiteitswaarde van het terrein. Het leerkrachtenteam wil middels deze vergroening ook meer inzetten op outdoor education. ​
  Voor het uittekenen van het plan werd beroep gedaan op Buro’52, een tuin- en landschapsbureau.
 • ‘Speelplaats vergroening’ van GBS Ecole de la Paix uit Sint-Genesius-Rode (10.000 euro)

  Het plan van deze school vormt een verfrissend en veelzijdig ontwerp met veel organische vormen. Deze organische vormen zorgen voor een verrassende verwevenheid van klassiekers als een voetbalveld en een buitenklas, maar bieden ook plek aan een poel met overloopzone, groentetuin, een eetbaar bos, een avontuurlijk parcours en glijbaan. Het zorgt voor nog meer uitdaging, aansluitend bij het natuurlijk glooiende reliëf. De school wil niet enkel het welbevinden van leerling bevorderen, maar ook actief in de lessen met al dit groen aan de slag gaan.

 

 • ‘Ontharden en vergroenen speelplaats Middenschool Campus Redingenhof’ van GO! Middenschool 1 Leuven, campus Redingenhof (10.000 euro)

  Na een succesvolle samenwerking met de buurtbewoners van de Volmolen-Redingenstraat rond ontharding en vergroening, wil de school een verdere stap naar een duurzamere school zetten. Deze keer gaan ze de speelplaats van de middenschool ontharden en vergroenen met veel aandacht voor watermanagement en biodiversiteit. Langs de buitenranden van de speelplaats worden golvende groenborders ingetekend. Een grote, organische vorm in het midden van de speelplaats wordt bijkomend onthard. De plantvakken worden gelaagd beplant met inheems groen waarbij veel aandacht gaat naar de juiste plant op de juiste plaats. De afdeling Hout van de school neemt ook een deel van de buiteninrichting voor haar rekening. De school wil met deze vergroening niet enkel voor een groenere aanblik zorgen en de waterhuishouding op de speelplaats managen, maar ook verkoeling, rust, ontspanning en een leerrijkere omgeving bieden voor de leerlingen. ​
  Het plan werd opgesteld door Plant en Houtgoed.
 • ‘Speelplaatsproject lagere school’ van VLS H. Hartinstituut Heverlee uit Leuven (2.044,85 euro) ​

  In najaar 2021 kreeg deze school reeds een eerste subsidiebedrag toegekend. Het dossier dat nu voorligt, sluit aan op de eerste fase. In de tweede fase zal het grasveld tussen het schoolgebouw en de ernaast liggende dreef worden omgevormd tot een natuurlijk speellandschap met 2 speelheuvels, bosjes, hoogstambomen, klauterboomstammen en spelelementen. Ook worden er een snoephaag en nog kruidenplanten voorzien. Voor het bewateren van het plantgoed wil de school nog enkele regentonnen plaatsen. ​
  Het plan werd opgesteld door het Regionaal Landschap Dijleland, die ook de vergroening zelf mee zal begeleiden. ​
 • ‘Bolsterweide 2.0’ van VBS De Bolster uit Neerijse (Huldenberg) (6.609,46 euro) ​

  Achter VBS De Bolster ligt de Bolsterweide, een grote weide die de school in erfpacht heeft. In 2017 realiseerde de ouderraad in samenwerking met de school en het Regionaal Landschap Dijleland al heel wat aanplant van hoogstambomen, een boomgaard, hagen en houtkantjes. Nu voelt de ouderwerkgroep “Bolsterweide” zich klaar om op hetzelfde elan door te gaan door de biodiversiteit en waterhuishouding op de weide verder te optimaliseren. ​
  Ze willen door nog meer aanplant van verschillende soorten inheems groen nog meer insecten en vogels verwelkomen. Met de aanplant van bomen en struiken, het aanleggen van een groot “nest” en wilgenhut als buitenklassen en het plaatsen van een wildcamera wordt er verder ingezet op het educatief natuuronderwijs voor de leerlingen van de school.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be