Groen licht voor wandelbrug in Zichem

De provincie Vlaams-Brabant keurde een omgevingsvergunning goed voor de aanleg van een wandelbrug over de Zwarte Beek in Zichem. Deze brug moet het traject voor wandelaars tussen de abdij van Averbode en de basiliek van Scherpenheuvel vergemakkelijken.

 

De Vlaamse Landmaatschappij had een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van een brug over de Zwarte beek aan de Ernest Claesstraat in Zichem.

Deze wandelbrug kadert in de realisatie van ‘Poort Scherpenheuvel’ van het landinrichtingsproject ‘de Merode’ en de aanleg van zeven landschappelijk en ecologisch waardevolle bedevaartswegen richting Scherpenheuvel.

De brug maakt onderdeel uit van het traject Zichem-Averbode. Dit traject loopt vanaf de parking achter de Mariahal naar het noorden, via Zichem, richting Averbode. Tussen Scherpenheuvel en Zichem wordt de oude spoorbedding van ‘t Boemelke gevolgd. In Zichem sluit het tracé aan op de erfgoedwandeling en gaat zo richting het Huize Ernest Claes. Verder ligt de route aan de oostkant van de Ernest Claesstraat en maakt doorheen het natuur- en landbouwgebied de verbinding met de abdijstraat in Averbode.

De brug wordt geplaatst op twee betonnen voeten aan beide zijden van de oever. Het houten platform van de brug heeft een breedte van 1,50 meter en wordt voorzien van een houten leuning aan beide zijden. De leuning wordt aan de buitenzijde afgesteund op een houten onderconstructie. Het platform rust op drie stalen liggers die de beek over een lengte van 9,40 meter overspannen. ​

Ontwerpschets van de brug
Ontwerpschets van de brug

“Door de aanleg van een brug over de Zwarte beek kunnen twee trage wegen terug verbonden worden met elkaar. De brug zal een verbinding tussen de wandelwegen mogelijk maken waardoor wandelaars, als alternatief voor de drukke steenwegen, op een veilige en aangename manier door de natuur Scherpenheuvel kunnen bereiken”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be