Groen licht voor twee windturbines in Aarschot

De provincie Vlaams-Brabant keurde de aanvraag van het bedrijf W-Kracht goed voor de bouw van twee windturbines langs het bedrijventerrein Nieuwland in Aarschot.

 

Beide windturbines hebben elk een vermogen van zo’n 4,2 MW. De energieproductie bedraagt zo’n 14,5 GWh/jaar, wat overeenkomt met de elektriciteitsvoorziening van zo’n 4.143 huishoudens.

Fotosimulatie windturbines Nieuwland
Fotosimulatie windturbines Nieuwland

De inplanting van windturbines in, aan de westzijde van en aansluitend op het bedrijventerrein Nieuwland en de ringweg is ruimtelijk in orde omdat het economische activiteiten bundelt en geen druk op de omgeving legt.

“Bovendien wordt met de inplanting van deze twee windturbines dit deel van het gebied maximaal benut voor het aanwenden van groene energie uit wind, zonder dat er noemenswaardige hinder is voor de omwonenden in de ruime omgeving”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

De inplantingszone van de windturbines ligt in de Demervallei. Dit landschap, met zijn houtkanten, bomenrijen en rivierdalen, is een belangrijk leefgebied van vleermuizen. Een windturbine staat dicht bij de Moutlaak, een kleine waterloop waar een populatie vleermuizen aanwezig is.

“We zullen dit aspect monitoren en als blijkt dat er een aantoonbaar negatief effect is op de vleermuizen, zullen we de nodige maatregelen nemen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Judith Van Gompel

Dienst vergunningen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be