Grimbergen breekt uit

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden in Europa. En dat is niet zonder gevolgen: een groter risico op overstromingen, minder grondwater, warmere steden en dorpen en minder biodiversiteit. Grimbergen wil hier iets aan doen en geeft het goede voorbeeld in de Pieter Breughelstraat. Het bestaande pleintje wordt groener, krijgt parkeerplaatsen in grasdallen en een wadi. De gemeente kon hiervoor rekenen op steun van provincie Vlaams-Brabant en Kiemkracht.

Hittestress door verharding

“Door de klimaatverandering krijgen we als gemeente steeds meer te kampen met hittestress, wateroverlast en droogte. In sterk verharde gebieden kunnen de problemen van hittestress en wateroverlast zeer sterk spelen. Onze inwoners ondervinden dit steeds meer aan den lijve”, zegt Chantal Lauwers, (schepen van leefmilieu.

De bewoners van de Pieter Breughelstraat vroegen aan het gemeentebestuur om het pleintje in hun straat deels te ontharden. In de zomer zorgt het asfalt immers voor heel wat hittestress. Dankzij provincie Vlaams-Brabant kon het gemeentebestuur ingaan op deze vraag.

Matthias Janssens (provincie), Kirsten Hoefs (schepen), Hanna van Dijk (Kiemkracht), Dirk Noël (Kiemkracht), Chantal Lauwers (schepen), Tom Merki (groendienst) en Tim Dewin (groendienst) zijn gestart met de aanleg van een wadi in de Pieter Breughelstraat
Matthias Janssens (provincie), Kirsten Hoefs (schepen), Hanna van Dijk (Kiemkracht), Dirk Noël (Kiemkracht), Chantal Lauwers (schepen), Tom Merki (groendienst) en Tim Dewin (groendienst) zijn gestart met de aanleg van een wadi in de Pieter Breughelstraat

Ondersteuning van provincie

“De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt 10 gemeenten, waaronder Grimbergen, in projecten rond het klimaatbestendig inrichten en beheren van het openbaar domein. De ondersteuning focust op de begeleiding van de gemeente bij de uitvoering van concrete acties op het terrein”, legt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant uit. “We willen tegen 2040 een klimaatneutrale provincie zijn. Daarom steunen we projecten die helpen om de doelstellingen van het provinciale klimaatplan te halen.” 

Kiemkracht tekende, in opdracht van de provincie, een ontwerp voor de ontharding van het pleintje. Het pleintje wordt daardoor een meer verkeersveilige, waterdoorlatende en aangename plek. ​ ​

Praktijkkennis opdoen

“Op 21 maart startten onze technische diensten, onder het deskundig oog en met begeleiding van Kiemkracht, met de aanleg van een wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) en twee grasdalparkings. Na de uitvoering van deze twee maatregelen ontharden we het middenplein en zaaien we het in met extensief gazon en een bloemenweide. In het najaar planten we nog enkele bomen aan. De opgedane kennis kunnen onze technische diensten vertalen naar toekomstige projecten. De realisatie zal als goed praktijkvoorbeeld dienen voor de verdere groenblauwe(1) inrichting en onderhoud van het openbaar domein binnen de gemeente”, aldus Kirsten Hoefs, schepen van wegen & water en groen. ​

Met dit project leveren we een bijdrage aan de doelstelling van werf 4 (Water, het nieuwe goud) van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, met name: ‘1m² ontharding per inwoner tegen 2030’. Naast dit project neemt het bestuur ook nog een aantal andere initiatieven.

Onthardingsstudie en VK Tegelwippen

“We starten binnenkort met de opmaak van een onthardingsstudie. We brengen de verharding van het openbaar domein in kaart en onderzoeken waar en hoe ontharding en/of vergroening mogelijk is. Daarnaast nemen we ook deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen dat van start gaat op 21 maart. Het doel van dit kampioenschap is om als gemeente, samen met inwoners en bedrijven zoveel mogelijk tegels uit te breken en te vervangen door groen, zegt schepen Chantal Lauwers.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Laeremans

Burgemeester, Gemeente Grimbergen

Inez Debaus

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be