Gouverneur steekt vrijwillig handen uit de mouwen voor jongeren met gedragsproblemen

Dinsdag 15 mei 2018 — Op vrijdag 18 mei ging provinciegouverneur Lodewijk De Witte, samen met zijn team, helpen met de aanleg van een tuin voor de jongeren van De Bakermat in Lennik. Hij deed dit om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk.

‘Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet evident maar wel waardevol. Zeker in de ondersteuning van sociale organisaties is dit vrijwilligerswerk heel erg belangrijk. Daarom gaan we onze tijd vrijwillig schenken aan de jongeren van de dagbesteding De Bakermat in MFC Levenslust in Lennik’ zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

De Bakermat VZW Levenslust is een vrijzinnige organisatie met een pluralistische invalshoek. Ze ondersteunen jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. Ze bieden Buitengewoon Lager Onderwijs (BuBaO), Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO) en ondersteuning vanuit een Multi-Functioneel Centrum (MFC).

De organisatie legt een tuin en een kleine poel aan om een leuke plek te creëren voor en door hun jongeren. Een plek waar ze tot rust kunnen komen of kunnen picknicken bij goed weer. Daarnaast zijn ze ook een insectenhotel aan het bouwen op de kinderboerderij.

 

Lodewijk De Witte Provinciegouverneur Vlaams-Brabant