Gouverneur roept op tot samenwerking post-coronabeleid

In zijn eerste rede voor de provincieraad van 29 september gaat Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren in op de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Hij roept op tot samenwerking voor een doordacht post-coronabeleid om ervoor te zorgen dat Vlaams-Brabant veerkrachtiger uit deze crisis komt.

“Deze crisis zal wellicht de komende maanden ons leven nog sterk beheersen en nog lange tijd zijn sporen nalaten”, zegt gouverneur Jan Spooren. “De hamvraag is hoe we geleidelijk aan kunnen terugkeren naar een zo normaal mogelijk leven, zonder de gezondheid van de meest kwetsbaren in gevaar te brengen. Daarbij moeten we een aantal positieve vernieuwingen die de coronacrisis heeft teweeg gebracht, verankeren in toekomstig beleid. Ik denk hierbij aan thuiswerken, een intensiever gebruik van lokale groene open ruimte en een creatief gebruik van digitale communicatiekanalen".  
 

De 6 gouden regels consequent opvolgen 

De gouverneur roept op tot  rust en duidelijkheid over de coronamaatregelen en doet vooral een oproep aan iedereen om de zes gouden regels steeds in acht te nemen.

“Het is echt nodig dat we allemaal samen nog even volhouden”, zegt gouverneur Jan Spooren. “Er bestaan vele meningen over welke maatregelen best worden genomen, maar ongeveer iedereen is het erover eens dat het naleven van de zes gouden regels veruit het meeste resultaat heeft”.  
 

Gouverneur als bruggenbouwer en steun voor lokale besturen

Tijdens zijn eerste toespraak geeft gouverneur Jan Spooren ook een inkijk in hoe hij zijn rol als provinciegouverneur wil invullen: “Vanuit mijn functie voel ik een grote verantwoordelijkheid om te bemiddelen tussen verschillende beleidsniveaus en om doorbraken te forceren in complexe dossiers. Altijd vanuit de doelstelling om bij te dragen aan een veilige, welvarende en rechtvaardige provincie Vlaams-Brabant”.

Daarnaast wil de nieuwe gouverneur vooral de beleidsrol van gemeentebesturen versterken. Daarom is hij van plan om in het voorjaar 2021 een ronde van de gemeentebesturen te maken om hen te leren kennen en hun belangrijkste vragen en noden op te vangen. 

P.S.: Je vindt de volledige toespraak in bijlage.

 

toespraak_gouverneur_september2020.pdf

PDF - 3.9 Mb

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be