Gouverneur en burgemeesters stemmen violen over corona-aanpak in eindejaarperiode

Sinds het begin van de coronacrisis vindt er op regelmatige basis overleg plaats tussen de gouverneur en alle burgemeesters van Vlaams-Brabant. Ook deze voormiddag. Er werd met hen een stand van zaken opgemaakt rond de concrete uitvoering van een aantal coronaveiligheidsmaatregelen en de handhaving van de voorschriften door de burgers. Het overleg richtte zich vooral op de eindejaarperiode, maar ook een aantal corona-acties die begin volgend jaar op de agenda staan werden besproken.

"De coronabesmettingscijfers zijn in Vlaams-Brabant al enkele weken bij de betere in ons land", zegt provinciegouverneur Jan Spooren. "Zowel onze lokale besturen als burgers verdienen zeker een pluim voor hun bijdrage tot dit resultaat. Maar omdat de coronasituatie soms heel snel kan verslechteren, blijven we ook in onze provincie voluit inzetten op zowel sensibilisering als een doorgedreven handhaving van de maatregelen".

Uit het overleg kwam naar voren dat elke burgemeester goed voorbereid en gemotiveerd is om zijn/haar politiekorpsen in te zetten om de coronamaatregelen op een kordate maar ook correcte en menselijke manier te handhaven. De richtlijnen van de procureurs-generaal en de duidelijke afspraken die er vorige week op het handhavingsoverleg Vlaams-Brabant werden gemaakt, worden hierbij nauwgezet gerespecteerd.
 
De gouverneur beantwoordde ook een aantal hangende vragen over de nieuwe maatregelen die vorige vrijdag door het Nationaal Overlegcomité werden uitgevaardigd. Ook de rol van lokale besturen in het stimuleren en handhaven van de quarantaine kwam aan bod. Maar daar zullen een aantal uitvoeringsbesluiten meer klaarheid moeten brengen na de kerstvakantie. Er werd nog eens bevestigd dat de organisatie van de heropening van de winkels in Vlaams-Brabant vlot en vooral veilig verloopt en dat de inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen en funshoppen hun vruchten afwerpen.

Tenslotte heeft de gouverneur alle burgemeesters uitgebreid bedankt en gefeliciteerd met hun harde en vaak ondankbare werk tijdens het afgelopen jaar in de strijd tegen het coronavirus. Hij wenst hen en een wellicht korte maar dik verdiende eindejaarrust, alhoewel de verantwoordelijkheid van een burgemeester nooit stopt. Het almaar groeiende belang van die lokale besturen is doorheen die crisis heel duidelijk geworden, en ook in het kopende jaar 2021 wordt er heel veel van hen verwacht.

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be