Gouverneur en burgemeesters pakken samen coronacrisis aan

Kantines sluiten ten laatste 30 minuten na laatste sportactiviteit

De coronabesmettingsgraad in de provincie Vlaams-Brabant is op korte tijd snel verslechterd in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Hierbij is de situatie duidelijk ernstiger in de gemeenten in de Vlaamse Rand, dan in verder gelegen gebieden zoals het Hageland of het Pajottenland. De intense interactie tussen de Vlaamse Rand en Brussel, alsook de relatief hoge bevolkingsdichtheid, zijn objectieve redenen voor deze verschillen.
​ ​
De afgelopen dagen werd er druk overlegd over mogelijke antwoorden op deze crisissituatie met onder meer de eerstelijnszones, de korpschefs in de regio en het Provinciale Corona Coördinatie Comité. Vandaag was er een videoconferentie tussen de gouverneur en de 65 burgemeesters, om afspraken te maken rond een provinciale aanpak. De doelstelling was te bekijken hoe de recente verstrengde maatregelen op federaal en Vlaams niveau best in de praktijk kunnen worden gezet en worden gehandhaafd. Daarnaast werden een aantal aanvullende of versterkende maatregelen besproken, die tegemoet komen aan specifieke lokale noden. ​
Bij deze besprekingen werd telkens in het achterhoofd gehouden dat het reeds lang aangekondigde coronabarometer-systeem op heel korte termijn zal worden ingevoerd. Dit systeem zal bijpassende maatregelen invoeren op basis van de ernst van de epidemie in een bepaalde regio van het land. ​
​ ​
Volgende afspraken werden gemaakt als onderdeel van die provinciale aanpak

1. Mondmaskers

Om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan zowel de lokale besturen als aan de burgers werd vorige week via een politiebesluit van de gouverneur de verplichting verlengd om op het hele grondgebied van Vlaams-Brabant een mondmasker bij te hebben. ​
Daarnaast werd het dragen van een mondmasker in de hele provincie verplicht op een aantal publieke plaatsen en evenementen. ​ Concreet gaat het over openbare gebouwen, markten en kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode. ​ ​

Vandaag volgt er per brief van de gouverneur een formele aanbeveling aan de lokale besturen, om schoolomgevingen en de toegangen tot vrije tijdsinfrastructuur te beschouwen als “drukke plaatsen” en hier via burgemeestersbesluit een mondmaskerplicht in te voeren.

2. Sportinfrastructuur

Uit het overleg van de afgelopen dagen kwam de indringende vraag om douches en kleedkamers te sluiten in de sportfaciliteiten. ​
Met de opschaling van de hele sportsector naar code oranje die gisteren door de Vlaamse overheid werd doorgevoerd, wordt helemaal tegemoet gekomen aan die bezorgdheid. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Ook de beslissing wordt op Vlaams niveau om de kantines van de sportinfrastructuren open te houden wordt gevolgd, maar twee aanvullende maatregelen werden overeengekomen:
De gemeentebesturen en politiekorpsen zullen strikter controleren of de coronaveiligheidsmaatregelen op een correcte manier worden toegepas, en overgaan tot een sluiting van de kantine als dit niet het geval blijkt te zijn. De gouverneur heeft hiertoe een modelbesluit geformuleerd dat de burgemeesters in zo’n gevallen kunnen gebruiken. ​ Ten tweede zal er morgen een gouverneursbesluit worden uitgevaardigd dat alle sportkantines oplegt om maximaal open te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid en ook lokale overheden kunnen hierop gemotiveerde afwijkingen toestaan. ​ ​

3. Horeca

Aan de federale regelingen voor de horeca wordt niet geraakt, maar er werden wel twee ​ ​ aanbevelingen voor de lokale overheden geformuleerd:
Zij zullen uitbaters van feestzalen vragen om minstens 24 uur op voorhand de activiteiten in hun accommodatie te melden aan de gemeente en de politie. Dit moet een betere handhaving garanderen.
Er komen ook strengere controles op de handhaving van de geldende maatregelen in cafés en restaurants met in acht name van het recent aangepaste horecaprotocol waarin vermeld staat dat er 1,5 m afstand moet zijn tussen de klanten aan één tafel en de klanten aan een andere tafel en niet tussen de tafels.

4. Telewerk

Zowel de gouverneur als de gemeenten zullen een alle bedrijven en werkgevers nog eens uitdrukkelijk adviseren om telewerk als norm in te voeren. Daarmee worden veel contacten en besmettingsgevaar gereduceerd, en zeker als de scholen open blijven zou dat voor veel werknemers moeten lukken.

5. Andere maatregelen

Gemeenten zullen een meer restrictieve interpretatie van de corona-evenementenmatrix hanteren voor de beoordeling van aanvragen. Zo zullen meer evenementen worden geweigerd, zeker nu de activiteiten voor Halloween eraan komen en de voorbereidingen voor eindejaaractiviteiten starten.
De lokale jeugddiensten zullen extra sensibiliseringsacties opzetten naar de jeugdbewegingen met betrekking tot de opschaling naar code oranje voor het jeugdwerk.

Bijlagen:

10102014 - gouvbesluit kantines.pdf

PDF - 150 Kb

20201014_Sluiting_sportkantines_Brief_aan_burgemeesters

PDF - 233 Kb

 

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be