Gouverneur De Witte pleit voor snellere en integrale aanpak van waterbeleid om gevolgen klimaatverandering aan te pakken

(Te droog, te nat)²

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte pleit in zijn toespraak voor de Vlaams-Brabantse raad voor de inzet van meer mensen en middelen in het waterbeleid. De klimaatverandering vraagt samenwerking en een versnelling van dat beleid.

Het waterbeleid heeft de laatste decennia al een hele weg afgelegd. We zijn beter beschermd tegen overstromingen, de zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater in Vlaams-Brabant ligt intussen op 80%, de waterkwaliteit nam toe, het waterverbruik in onze industrie werd efficiënter.

“Maar ondanks onze inspanningen is er nog een hele weg te gaan”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “De klimaatverandering maakt dat het watervraagstuk zwaarder en ingewikkelder wordt. Extra middelen en mensen zijn dus nodig”.
 

Extremer weer door klimaatverandering

De zomer van 2018 kende het grootste aantal dagen zonder regen sinds de metingen in 1833 begonnen. De klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen, zowel op het vlak van overstromingen als op het vlak van waterschaarste. Extreme weersomstandigheden, te droog of te nat, zullen zich frequenter en heviger voordoen. Zomers worden droger en warmer, winters natter, met een hoger risico op overstromingen.
 

Ontharden is de boodschap

“Om ons te wapenen tegen overstromingen werken we dagelijks aan paraatheid, preventie en protectie”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “We zetten in op erosiebestrijding, voorzien opvangbekkens en overstromingsgebieden, we werken aan valleiherstel en zijn voorzichtiger geworden als het aankomt op bouwen in watergevoelige gebieden. Maar de essentie van het probleem is dat we een dichtbevolkt gebied zijn en de ruimte voor water de voorbije jaren blijft afnemen. Nog steeds verdwijnt dagelijks 6 ha open ruimte in Vlaanderen”.

Verharding levert problemen op bij overstromingen en is mee de oorzaak van verdroging. Het mechanisme is twee keer hetzelfde: het water kan de grond niet indringen. Dit maakt dat het afstroomt en sneller wateroverlast veroorzaakt. Het maakt ook dat de grondwatertafels onvoldoende worden aangevuld.
De sleutel hiervoor is bijkomende verharding tegengaan en nagaan waar en hoe we kunnen ontharden.
 

Iedereen mee in bad voor een veerkrachtiger beleid

Europa heeft Vlaanderen tot 2027 uitstel gegeven om een goede kwaliteit voor haar waterlopen voor te leggen.

“Om ons veerkrachtiger te maken tegen zowel droogte als wateroverlast zullen we de krachten moeten bundelen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid”, stelt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Het gaat concreet om ruimtelijk ordenings- en vergunningenbeleid, waterbeheer, versnelde investering in riolering en waterzuivering, inspanningen voor hergebruik van water in industrie, kantoren en handel, een watervriendelijke landbouw. Ook op niveau van de huishoudens zijn nog heel wat winsten te maken op vlak van waterzuinigheid, regenwateropvang en infiltratie”.

“Want als we verder doen zoals we nu bezig zijn, vrees ik dat we zelfs in de ‘derde zit’ niet slagen. Aanvankelijk stond 2015 voorop, maar ondanks het uitstel, zien we dat we een versnelling hoger moeten schakelen om de doelstelling in 2027 te halen”.
 

P.S.: De volledige toespraak van de provinciegouverneur over het waterbeleid vind je in bijlage.
 

Te nat, te droog-Toespraak gouverneur.docx

DOCX - 7.0 Mb

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be