Gouverneur breidt captatieverbod kwetsbare waterlopen in Vlaams-Brabant uit

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt. Daarom breidt de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant het captatieverbod vanaf 30 mei uit.

“We zien aan peilmetingen en terreinwaarnemingen dat de waterpeilen de afgelopen week verder achteruit gegaan zijn en dat bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van onze provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische waterpeil”, zegt Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. 

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg van 28 mei heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf zaterdag 30 mei het bestaande captatieverbod van 21 mei uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken:

DEMERBEKKEN
•    Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer en de onbevaarbare Demer

ZENNEBEKKEN
•    Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi en de Zenne

DIJLEBEKKEN
•    Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle

DENDERBEKKEN
•    Het stroomgebied van de Mark
•    De stroomgebieden van de Berchembosbeek, de Prindaalbeek, de Papenmeersbeek, de Steenhoutmeersbeek en de Wolfputbeek
•    Het stroomgebied van de Hollebeek, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek 
•    Het stroomgebied van de Steenvoordbeek 

NETEBEKKEN
•    Het stroomgebied van de Herseltseloop 


Uitzondering op dit verbod  is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

“We willen ook onze oproep aan de Vlaams-Brabanders hernemen om spaarzaam om te gaan met water. Water is een kostbaar goed. Kwistig omgaan met water is vandaag meer dan ooit uit den boze”, besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte. 
 

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Huygaerts

Dienst noodplanning

Raf Bouteligier

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be