Gooik wordt fruitparadijs

Gooik bereidt zich voor op een heus fruitjaar.

Gooik en de regio's Pajottenland en Zennevallei waren tot eind 1960 gekend voor de vele hoogstamfruiboomgaarden. Het fruit werd nadien verkocht in Brussel. Nadien is deze traditie stelselmatig teloorgegaan. Maar sinds een tiental jaar is er een opmars van hoogstamboomgaarden, die opnieuw erkend worden omwille van hun waarde voor landschap, biodiversiteit en streekidentiteit.

“Boomgaarden zijn, zeker in een intensieve landbouwgemeente zoals Gooik, stapstenen voor dieren en planten en een leefgebied voor tal van koesterburen, zoals steenuilen en eikelmuizen. Bovendien helpen ze ons in onze strijd tegen de klimaatverandering. Ze capteren CO2 uit de lucht en zorgen voor schaduwrijke plaatsen tijdens periodes van grote hitte”, zo benadrukt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, het belang van boomgaarden.

Met het project ‘Gooiks Fruit’ wil het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Gooik en de VLM, één groot fruitparadijs maken.
“Volgende winter worden er 15 nieuwe boomgaarden aangelegd  of hersteld. Er komt een bloesemroute, 50 bloemenakkers worden ingezaaid en kinderen kunnen er kennismaken met het leven in en rond een boomgaard. Wie weet proeven we binnenkort een echte Cuvée Gooik.” zegt Michel Doomst, burgemeester van Gooik.

Met dit project zullen minstens 15 boomgaarden van diverse omvang op privé terrein in Gooik gerealiseerd worden, op locaties die als relevant aangegeven zijn door de boomgaardenkaart van VLM. Er komen enkel  boomgaarden buiten de perimeter van de ruilverkaveling  en op privé terrein.  (Het instrument ruilverkaveling is in eerste instantie gericht op landbouwers. Particuliere landschapsbouwers (= tuineigenaars) kunnen op deze manier hun steentje bijdragen aan het herstel van het landschap.)

De boomgaarden worden aangelegd met streekeigen hoogstamvariëteiten en, waar mogelijk, voorzien van bijkomende biodiversiteits- en landschapsinrichting met gemengde hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, bloemenakkers, steenuilkasten, insectenhotels…
 

11 kernactiviteiten:

 1. Aanleg en herstel van 15 boomgaarden

 2. Overleg en ondersteuning van (bio-) fruittelers uit Gooik en het Pajottenland

 3. Promoten aanplant en verwerking van schaarbeekse kriek in overleg met de stuurgroep Schaarbeekse Kriek

 4. Plukteam versterken en sapmobiel in Gooik (website www.goedgeplukt.be)

 5. Samenwerking met bijenwerkgroep Bij-een (milieuraad Gooik)

 6. Snoeicursussen aanbieden

 7. Samenaankoop plantgoed ondersteunen

 8. Natuureducatie rond hoogstamboomgaarden

 9. Eigenaars ondersteunen in het beheer van hun boomgaard

 10. Boomgaardroute Gooik ontwikkelen

 11. Begrazingsbeheer aanbieden (herder van het Pajottenland)
   

Programma 2018-2019

Beheer je boomgaard + aperitief

Demonstratie begrazing  / zomersnoeicursus

10 juni 2018 - geboorteboomactie Gooik

Vlinderhappening

Zomersnoeicursus + bijen/vlinder-randactiviteiten

start/oproep Plukteam P&Z

29 juli 2018 - Gooik

After-work-tuinbabbel

tuinadviesavond ‘Leve de Tuin’

14 september 2018 - Gaasbeek

Oogstfeest + Sapmobiel

september 2018 - Dorpsplein Gooik

Wintersnoeicursus

februari 2019 - Gooik

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Leen Van de Weghe

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei

Greet De Prins

DienstLeefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Simon De Boeck

Schepen, Gemeente Gooik

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be