Gloednieuw park Woluwedal: van vergeten rivier naar klimaatrobuuste vallei

Langs de Woluwelaan (R22) in Zaventem, ter hoogte van de Frans Smoldersstraat in deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe, opent vandaag het gloednieuwe park Woluwedal. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bracht er de Woluwerivier terug naar de oppervlakte en gaf haar een kronkelend profiel. Samen met lokaal bestuur Zaventem en een consortium van lokale partners transformeerde dit gebied naar een robuuste vallei van 5,5 hectare met ruimte voor natte natuur, bos en recreatie.

 

Heel wat inwoners zijn de Woluwe letterlijk uit het oog verloren. Logisch, want de rivier zat deels ingekokerd. Door de Woluwe opnieuw bovengronds te brengen en te verbinden met de natuur, realiseren we een aaneengesloten groenblauw netwerk in de Vlaamse Rand. In het park Woluwedal krijgt de rivier de hoofdrol en laten we de mensen opnieuw genieten van de natuur.

Open rivier met meer ruimte voor water

Ten noordoosten van Brussel wurmt de Woluwe zich door het meest dense infrastructuurnetwerk van Vlaanderen. De rivier werd er grotendeels ingekokerd en onder de grond gestoken. Samen met haar zijlopen verdween ze bijna volledig uit het landschap.

Door de Woluwe terug naar de oppervlakte te brengen en ze te verbreden, krijgt ze meer ruimte en kan ze meer water bergen. Bij hevige regen verlaagt zo de druk op het rioolstelsel, is er minder kans op wateroverlast en stroomt het regenwater via de Woluwe naar de Zenne.

Ecologische en recreatieve opsteker

Niet alleen de kans op wateroverlast neemt af, ook voor de lokale biodiversiteit is het nieuwe park Woluwedal een flinke opsteker. Zo kreeg de Woluwe natuurlijke oevers en transformeerden het bijgelegen kunstgrasveld en voetbalplein tot een park met 1,3 hectare bos. Tijdens de graafwerken ontstonden zelfs een aantal nieuwe waterbronnetjes.

Zitbanken en natuurlijke speelelementen maken van het gebied een recreatieve ontmoetingsplek. Via een verlaagd natuurlijk terras langs de oever komen spelende kinderen tot vlakbij de Woluwe en leren ze de rivier kennen. Fietsers vinden er dan weer een ideale stopplaats om even op adem te komen langs de naastgelegen fietssnelweg F202. Het Woluwepad brengt wandelaars voorbij de Leuvensesteenweg richting de Julien Trekkerstraat.

Beeld van het Woluwedal na de uitvoering van de werken.
Beeld van het Woluwedal na de uitvoering van de werken.

Breed partnerschap versterkt groenblauw netwerk Woluwevallei

Het park Woluwedal is een realisatie van de VMM en lokaal bestuur Zaventem in nauwe samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Bosgroep Vlaams-Brabant en Kiemkracht vzw en wordt financieel ondersteund door Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Randfonds en ALD Automotive.

Het is een van de vele acties van het Strategisch Project ‘Leve(n) de Woluwe’ waarin tal van partners zich engageren om de riviervallei in ere te herstellen. Een breed partnerschap van Vlaamse administraties, provincies en gemeenten werkt aan een klimaatrobuust en gezond watersysteem dat kan omgaan met droogte en wateroverlast en zorgt voor een kwalitatieve leefomgeving voor mens, plant en dier.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be