‘Gezocht: Voedsel voor de Toekomst’ wint Sustainable Partnerships Award.

Gisteren won het project ‘Gezocht: Voedsel voor de Toekomst’ de Sustainable Partnerships Award. De award geeft een podium aan de mooiste voorbeelden van internationale samenwerking tussen de publieke sector, bedrijven en non-profit organisaties. Het project bundelt de expertise van de provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden (Rikolto), Colruyt Group, KU Leuven en Hogeschool UCLL in de zoektocht naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame en gezonde wijze te voeden. Jongeren staan daarbij centraal en participeren actief in alle onderdelen van het project. Het uiteindelijke doel is het debat aanwakkeren en de consument van de toekomst sensibiliseren en betrekken bij deze zoektocht. Kortom: innovatie in de praktijk te brengen door bundeling van expertise.

Binnen het project zorgt de expertise van elk van de partners voor een grote toegevoegde waarde. De provincie Vlaams-Brabant is initiatiefnemer van het project en betrekt via haar uitgebreid netwerk jongeren, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Vredeseilanden (Rikolto) brengt haar internationale expertise binnen om voedingsketens op te zetten en boerenorganisaties te coachen. Het fungeert als draaischijf voor co-creatie en vertaalt de projectresultaten naar een schoolprogramma en daagt jonge ondernemers in België, Tanzania, Indonesië en Peru uit om de zoektocht naar het voedsel voor de toekomst aan te gaan. Concreet ontwikkelen de partners nieuwe voedingsproducten op basis van 3 gewassen: zeewier, peulvruchten en andesgewassen.

Colruyt Group engageert zich om nieuwe duurzame producten op de markt te brengen zoals de tricolore quinoa uit Peru. Bovendien versterkt de retailgroep de Noord-Zuid verbinding door in de regio waar ze de quinoa aankoopt, ook vormingsprojecten voor jongeren te ondersteunen via Collibri Foundation. In Peru krijgen jongeren zo landbouw-technische vorming voor de teelt van quinoa of aanverwante teelten.

KU Leuven zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing en doet actie-onderzoek over de samenwerking binnen het consortium. UCLL betrekt actief studenten marketing en voedings- en dieetkunde.

Een nieuwe manier van (samen)werken

De samenwerking binnen dit project is heel bijzonder: de 5 partners hebben een gemeenschappelijk doel, maar delen niet altijd dezelfde invalshoek.
‘We brengen de belangrijkste actoren op het vlak van voeding in Vlaams-Brabant samen. Zo overstijgen we de traditionele denkkaders. Dat is nodig, want de uitdaging is enorm. Voedsel voor de toekomst creëert  een veilige ruimte om het debat te voeren, uitdagingen, knelpunten en acties openlijk te bespreken”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid .

Cruciaal is dat iedereen met een open houding in dit project is gestapt”, zegt Caroline Huyghe van Rikolto (Vredeseilanden). “Iedereen engageerde zich om drie jaar mee te werken, zonder vooraf te weten hoe het precieze einddoel eruit ziet. Die manier van werken gaat voorbij aan de lineaire projectlogica die overheden en ngo’s te vaak gebruiken. Het is een samenwerking gesteund op vertrouwen waarbij in overleg kan ingespeeld worden op opportuniteiten”, aldus Huyghe.

Het woordje ‘gezocht’ in de titel van het project is dan ook niet toevallig gekozen. “Het vertrekpunt is dat niemand de waarheid in pacht heeft. We weten vandaag nog niet hoe die Voeding van de Toekomst eruit zal zien, en willen hierrond een open debat aangaan”, voegt Erik Mathijs van KU Leuven toe.

Jongeren als consumenten en ondernemers van de toekomst

“Wij betrekken onze studenten voedingskunde actief bij productontwikkeling en studenten marketing bij het uitwerken van nieuwe ideeën rond het vermarkten van duurzame en gezonde voeding. Zo geven de studenten zelf mee vorm aan het voedsel voor de toekomst”, zegt Sebastiaan Boussauw, docent aan de UCLL. Daarnaast gaan leerkrachten lager- en secundair onderwijs aan de slag met een lessenpakket Voedsel voor de Toekomst, dat leerlingen onderdompelt in de materie.

Ook jonge ondernemers in Tanzania, Peru, Indonesië en België worden gestimuleerd om mee na te denken over het voedsel voor de toekomst, via workshops die vertrekken vanuit hun lokale realiteit en noden. Het doel is om jongeren wereldwijd bewust te maken en te inspireren via een globaal netwerk.

 

Caroline Huyghe

Projectcoördinator Voedsel voor de Toekomst

Steven Andries

Noord-Zuid, Provincie Vlaams Brabant

Tie Roefs

Gedeputeerde voor Noord-Zuid

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be