Gerestaureerde ijskelder domein Levenslust in Lennik werd winterverblijfplaats voor vleermuizen

Op 12 mei vond de feestelijke opening plaats van de gerestaureerde ijskleder van domein Levenslust in Lennik. De voormalige ijskelder werd omgebouwd tot winterverblijfplaats voor vleermuizen. Twee baardvleermuizen voelen zich er al thuis.


Ijskelder uit 19de eeuw werd vakkundig gerestaureerd

De ijskelder, een mooi staaltje van baksteenmetselwerk, lag er lange tijd verscholen bij, goed geïntegreerd in een beboste heuvel. ​
Drie bomen die de toegang belemmerden werden geveld en drie nieuwe bomen werden elders op het domein geplant. ​
Vervolgens werden de keermuren blootgelegd en opnieuw opgemetst. ​
Daarna kwam het herstel van de bakstenen muren in de gang en het ophangen van holle bakstenen in de kuip aan de beurt. ​

"Als laatste werden drie stalen deuren herplaatst. Zij dienen om de stabiliteit van de temperatuur en vochtigheid in de ruimtes te garanderen. Met hun smalle invliegopeningen trekken ze vleermuizen aan en houden ze vijanden buiten. Nu straalt de ijskelder als voorheen", zegt Anneleen Vanderputten van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De ijskelder van domein Levenslust werd gerestaureerd en ingericht als winterverblijf voor vleermuizen
De ijskelder van domein Levenslust werd gerestaureerd en ingericht als winterverblijf voor vleermuizen

Restauratie en herbestemming loon naar werk van vele partners

Het idee om de ijskelder te restaureren tot winterverblijfplaats voor vleermuizen dateert niet van gisteren. Al in 2011 werd een eerste overeenkomst ondertekend tussen Natuurpunt M.O.Lennik en de directie van Levenslust om de herontdekte ijskelder te herstellen en te herbestemmen voor vleermuizen. ​
Monumentenwacht Vlaams-Brabant inspecteerde in 2021 de bouwkundige toestand van de ijskelder. Vleermuizenwerkgroep Myotis gaf aan wat vleermuizen aantrekkelijk vinden voor een winterverblijf. ​

De provincie Vlaams-Brabant komt voor 12.000 euro tussen in de kosten via de 360°-erfgoedsubsidies. Met deze financiële steun kan het Regionaal Landschap klein waardevol niet-beschermd erfgoed herwaarderen mét het omringende landschap.

“We ondersteunen de restauratie van dergelijke kleine erfgoedelementen met het omringende landschap met de subsidie in het kader van 360°-erfgoedprojecten en met inhoudelijke expertise van Monumentenwacht Vlaams-Brabant. De herbestemming tot verblijfplaats voor vleermuizen blaast dit ‘kleine’ erfgoed nieuw leven in en blijft het in de toekomst gevrijwaard ”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Daarnaast kreeg het project ook een Natuur-subsidie van 16.267 euro van de Vlaamse overheid en een bijdrage van 5.000 euro cofinanciering door Levenslust vzw. ​

Mooie symbiose tussen zorg, natuur en erfgoed

Levenslust vzw ondersteunt jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. Daarbij staat diversiteit centraal.

“Dat hier nu ook de ijskelder ingericht werd als vleermuizenverblijfplaats, is een mooi staaltje van hoe opgroeien hand in hand gaat met natuur en erfgoed”, zegt Isabelle Laminé van Levenslust.

 

Ijskelder beperkt open voor publiek

De ijskelder is beperkt toegankelijk voor het publiek om de rust van de vleermuizen te bewaren. ​
De bezoekmomenten kan men vinden via Vleermuizenwerkgroep Myotis | Natuurpunt

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Anneleen Vanderputten

Medewerker landschap en erfgoed, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be