Geluidsoverlast bij buren fors toegenomen door corona

Daar waar in 2019 hinder van bomen, planten en struiken het grootste probleem was bij burenruzies, nam in 2020 geluidsoverlast ruim de bovenhand. 
 

Overzicht klachten burenbemiddeling 2020:

Oorzaak klacht

Aantal

geluid

80

bomen, planten, struiken

40

pesten, roddelen, lastig vallen, bedreigingen

28

dieren

16

erfafscheidingen

13

jongeren/kinderen

11

geur/rook

8

parkeerproblemen

4

sluikstorten

2

gemeenschappelijke ruimten

1

varia

21

Totaal:


224


“De coronacrisis houdt ons allen al bijna een jaar bezig. Sinds de uitbraak van de pandemie neemt ook het aantal vragen voor burenbemiddeling toe”, zegt gouverneur Jan Spooren.  “Mensen werken meer van thuis uit, zijn vaker thuis in het weekend en spreken af in de tuin met vrienden of familie. Buren die oplopende ruzies voorkomen of er zelf uit geraken, blijft vanzelfsprekend de beste situatie,
maar ook onze burenbemiddelaars hebben bewezen dat ze vaak een oplossing kunnen bieden”.

 

Geluidsoverlast bij buren voorkomen

“Te luid muziek spelen, te hoog geluidsvolume van de televisie, stampen op de vloer mee op de maat van muziek, met hakken de trap op, verschuiven van stoelen, het bespelen van muziekinstrumenten, het zijn allemaal bronnen van ergernis”, weet gouverneur Jan Spooren. “Maar er zijn manieren om hiermee om te gaan”.

  • Bespreek het probleem met de buur. Misschien heeft de buur helemaal niet door dat hij overlast veroorzaakt. Maak duidelijke afspraken. 
  • Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Een tapijt of andere vloerbedekking, gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine, trillingsvrij ophangen van geluidboxen kunnen zorgen voor minder geluidshinder.
  • Maak afspraken over een rustmoment. Zo is het lawaai voorspelbaarder en weet je wanneer het stopt.

 

Burenbemiddeling

“Wanneer het niet lukt om met de buren te praten, kan men een beroep doen op burenbemiddeling”, zegt gouverneur Jan Spooren. “Men kan hiervoor terecht bij de gemeenten of, wanneer een gemeente geen burenbemiddeling aanbiedt, bij het provinciaal netwerk burenbemiddeling, waar een 90-tal vrijwillige burenbemiddelaars klaarstaan”.

Burenbemiddeling gebeurt op vrijwillige basis met de hulp van een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. De bemiddelaar zorgt dat een gesprek tussen de buren mogelijk wordt en samen zoeken ze naar een oplossing en maken duurzame afspraken.
Burenbemiddelaars doen meer dan alleen het helpen oplossen van interpersoonlijke conflicten. Ze zorgen ook voor rust in de straat. Want als ruziënde buren opnieuw met elkaar praten, heeft de straat en de buurt daar baat bij.
 

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Marleen Piccard

Dienst maatschappelijke veiligheid, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be