Gouverneur schort buitenschoolse activiteiten in Geetbets, Landen en Zoutleeuw op

De Vlaams-Brabantse grensgemeenten van Sint-Truiden, Geetbets, Landen, Zoutleeuw, schorten hun buitenschoolse activiteiten voor -13 jarigen tijdelijk op.

 

Eerder deze week werden, door enkele uitbraken van COVID-19 in Sint-Truiden, een aantal scholen gesloten. Alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar werden tot aan de krokusvakantie opgeschort. ​
Enkele gemeenten uit Vlaams-Brabant grenzen aan Sint-Truiden en het openbare leven is er ook in belangrijke mate gericht op deze stad. Kinderen uit Landen, Zoutleeuw en Geetbets nemen actief deel aan vrijetijdsbesteding of lopen school in Sint-Truiden of omgekeerd.

De voorbije dagen bleek ook dat de coronacijfers in de 3 gemeenten zijn gestegen. ​
Deze situatie vraagt om een nauwgezette opvolging. Daarom organiseerde de gouverneur van Vlaams-Brabant gisterenavond een uitgebreid overleg met de burgemeesters van Geetbets, Landen en Zoutleeuw, medische experten van de eerstelijnszone, de Federale gezondheidsinspectie, Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano.

Een diepgaande kwalitatieve analyse van de medische experts en de contact tracing geeft aan dat de cijfers inderdaad sneller stijgen, maar dat op dit moment weinig besmettingen te linken zijn aan de uitbraken in Sint-Truiden. ​
Er is dan ook geen reden tot paniek. Toch is extra voorzichtigheid geboden omdat het moeilijk te voorspellen is hoe het virus – en zeker de nog minder bekende ‘Britse’ variant - zich in de komende dagen en weken zal gedragen.

Daarom wordt vanuit het overleg de uitdrukkelijke aanbeveling gedaan om de geldende maatregelen tegen het coronavirus strikt en nauwkeurig te blijven opvolgen, met voldoende aandacht voor de basisregels, in het bijzonder handhygiëne, afstand houden, dragen van het mondmasker waar nodig en ten alle tijden zorgen voor een goede verluchting. Deze maatregelen bieden nog steeds de beste bescherming tegen het virus, ongeacht de variant.

Daarnaast heeft gouverneur Jan Spooren het besluit genomen om de buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 13 jaar op te schorten in Landen, Geetbets en Zoutleeuw, en dit tot aan de krokusvakantie (dus tot en met vrijdag 12 februari). ​
Hiermee wordt de logica gevolgd van de Limburgse gouverneur om deze maatregel in te voeren in alle omliggende gemeenten van Sint-Truiden. ​
Door diezelfde regeling uit te breiden naar de drie Vlaams-Brabantse buurgemeenten van Sint-Truiden is de aanpak consistent. De beperking in tijd (3 weken) en locatie (3 gemeenten) verzekert ook dat de maatregel proportioneel is.

"We blijven de situatie in deze gemeenten, samen met de artsen en burgemeesters, nauwlettend opvolgen. Het is de bedoeling deze maatregel bij de start van de krokusvakantie te kunnen opheffen zodat de impact voor kinderen en ouders beperkt blijft. We beseffen dat dit geen leuke maatregel is, maar gezien de huidige snelle verspreiding en de onvoorspelbaarheid van het virus, is voorzichtigheid geboden. Beter nu proportioneel en gericht ingrijpen om erger te voorkomen", besluit gouverneur Jan Spooren.

 

Bijlage: politiebesluit

Pb_maatregelen Vlaams-Brabantse grensgemeenten Sint-Truiden_22012021.pdf

PDF - 65 Kb

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be