GBS Centrumschool De Knipoog in Tollembeek opent groene speelplaats

GBS Centrumschool De Knipoog in Tollembeek legde een groene speelplaats aan rond de nieuwbouw van hun kleuterschool. Gisteren openden ze feestelijk hun nieuwe schooltuin. 

Groene speelplaats voor kleuters

GBS Centrumschool De Knipoog opent vandaag officieel haar schooltuin. De school ontving 5.000 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van ‘Natuur Op School’ voor de aanleg van een groene speelplaats rond de nieuwbouw kleuterschool. 
Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei stelde het plan met groene en speelse elementen, zoals losse en strakke gemengde inheemse hagen, bloemenweides, kleinfruit, wilgenhutten en mobiele bloembakken, werd opgesteld door het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.
Voor de uitvoering stelde de gemeente Galmaarden de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura ter beschikking.

De leerkrachten hebben ook een zeer uitgebreid educatief plan opgesteld met vele mogelijkheden voor inleef-, onderzoeks-, actie- en toonmomenten die een inspiratie kunnen zijn voor andere scholen.


Meer groen in scholen

‘Kinderen en jongeren voelen zich gezonder in de natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom willen we de scholen groener maken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Met deze subsidies willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen in te richten. Het is niet alleen belangrijk dat de scholen met het project de biodiversiteit, meer bepaald de plaatselijke fauna en flora, verhogen maar ook dat ze het belang ervan uitleggen aan hun leerlingen’.

De subsidie geldt voor zowel kleuter-, lager, secundair als hoger onderwijs. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en sinds 2017maximaal 10.000 euro per project, per vestigingsplaats en per begrotingsjaar. Enkel projecten waarin een subsidie van de provincie van minimaal 500 euro wordt gevraagd, komen in aanmerking.

Sinds 2008 vroegen 208 scholen, waarvan 170 basisscholen, 37 secundaire scholen en 1 hoge school, deze subsidie aan.

 

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Christine De Taeye

GBS Centrumschool De Knipoog-Tollembeek

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be