GBS Centrumschool De Knipoog in Tollembeek opent groene speelplaats

Donderdag 17 mei 2018 — GBS Centrumschool De Knipoog in Tollembeek legde een groene speelplaats aan rond de nieuwbouw van hun kleuterschool. Gisteren openden ze feestelijk hun nieuwe schooltuin. 

Groene speelplaats voor kleuters

GBS Centrumschool De Knipoog opent vandaag officieel haar schooltuin. De school ontving 5.000 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van ‘Natuur Op School’ voor de aanleg van een groene speelplaats rond de nieuwbouw kleuterschool. 
Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei stelde het plan met groene en speelse elementen, zoals losse en strakke gemengde inheemse hagen, bloemenweides, kleinfruit, wilgenhutten en mobiele bloembakken, werd opgesteld door het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.
Voor de uitvoering stelde de gemeente Galmaarden de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura ter beschikking.

De leerkrachten hebben ook een zeer uitgebreid educatief plan opgesteld met vele mogelijkheden voor inleef-, onderzoeks-, actie- en toonmomenten die een inspiratie kunnen zijn voor andere scholen.


Meer groen in scholen

‘Kinderen en jongeren voelen zich gezonder in de natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom willen we de scholen groener maken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Met deze subsidies willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen in te richten. Het is niet alleen belangrijk dat de scholen met het project de biodiversiteit, meer bepaald de plaatselijke fauna en flora, verhogen maar ook dat ze het belang ervan uitleggen aan hun leerlingen’.

De subsidie geldt voor zowel kleuter-, lager, secundair als hoger onderwijs. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en sinds 2017maximaal 10.000 euro per project, per vestigingsplaats en per begrotingsjaar. Enkel projecten waarin een subsidie van de provincie van minimaal 500 euro wordt gevraagd, komen in aanmerking.

Sinds 2008 vroegen 208 scholen, waarvan 170 basisscholen, 37 secundaire scholen en 1 hoge school, deze subsidie aan.

 

Tie Roefs Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid at Provincie Vlaams Brabant
Kristin De Ceuster Dienst Leefmilieu at Provincie Vlaams Brabant
Christine De Taeye GBS Centrumschool De Knipoog-Tollembeek