Freinetschool De Zevensprong wordt peter van de Doode Bemde

Freinetschool VBS De Zevensprong uit Leuven Oud-Heverlee is peter van het natuurgebied de Doode Bemde. De school voert er al meer dan 10 jaar natuurwerken uit in het kader van Educatief Natuurbeheer. Als beloning kronen de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud de school tot peter van het gebied.         

Freinetschool De Zevensprong uit Leuven is al meer dan 10 jaar bezig met milieu- en natuureducatie op school en in het bijzonder educatief natuurbeheer. Zo beheren ze mee het natuurgebied de Doode Bemde in Oud-Heverlee.

Om de school te bedanken voor hun jarenlange inzet krijgen zij van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud het peterschap over de Doode Bemde toegewezen.

‘We stimuleren scholen om deel te nemen aan Educatief Natuurbeheer. Via dit project leren kinderen de natuur beter kennen door actief mee te helpen met het beheer van een natuurgebied in de buurt. Waar kunnen ze immers beter leren over de natuur dan in de natuur zelf?’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Educatief natuurbeheer brengt leerlingen in contact met natuur. Kinderen hebben daar nood aan, zeker in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom is het zeer zinvol dat kinderen via hun school in contact worden gebracht met natuur. We zijn blij dat De Zevensprong zich al tien jaar lang engageert voor de Doode Bemde’.
 

Leren over de natuur door te werken in de natuur

Educatief Natuurbeheer, een project van de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt, richt zich vooral  op de derde graad van basisscholen, maar ook op lagere jaren, secundaire scholen, organisaties voor mensen met een beperking, speelpleinwerkingen, bedrijven en gezinnen. Het laat hen kennis maken met de natuur door hen te laten meehelpen in het beheer van een natuurgebied in de buurt.

Educatief natuurbeheer gebeurt in drie stappen. Eerst worden de leerlingen geïnformeerd over natuur en natuurbeheer via een presentatie of het natuurbeheerspel. Daarna gaan de leerlingen, in het najaar, aan de slag in een natuurgebied. Ze dragen het maaisel weg, ruimen hakhout op, leggen een takkenwal aan of planten boompjes. In het voorjaar gaan ze terug naar het natuurgebied om de resultaten van hun werk te bewonderen. Ze maken een wandeling, bestuderen planten of gaan op zoek naar waterdiertjes in een poel.
 

Beheer van de Doode Bemde

De Doode Bemde is één van de belangrijkste, meest betekenisvolle en best ontwikkelde vrijwel natuurlijke valleisysteem in Vlaanderen met een zware beheerslast. Het gebied wordt gekenmerkt door unieke natuurwaarden gekoppeld aan halfnatuurlijke graslanden, rietmoerassen, zeggevelden, elzenbroeken en andere moerasbostypes. Het voorkomen van een aantal Europees beschermde Habitatrichtlijnsoorten zorgt voor een plaatselijk zeer specifiek beheer.

Sinds 1997 ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant de vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor de uitvoering van het natuurbeheer in de Doode Bemde. De provincie maakt jaarlijks 66.510 euro vrij voor het beheer van de Doode Bemde.

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Marc Artois

Voorzitter, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be