Fietslicht aan en gaan

Provincie, politie en scholen werken aan zichtbaarheid jonge fietsers

Vrijdag 26 januari 2018 — Met campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ gaat de provincie Vlaams-Brabant de zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar verbeteren. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. 69 secundaire scholen en 17 politiezones doen reeds mee.

In de donkere wintermaanden is het ’s ochtends nog laat donker en schemert het ‘s avonds snel.  In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers. Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren.  Ook  wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg.

‘Leerlingen met een defecte fietsverlichting krijgen bij een controle een fietslampje mee om terug veilig thuis te raken’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘We geven hiervoor fietslampjes en reflecterende fietsplaatjes aan de politiezones van Vlaams-Brabant voor gebruik tijdens hun controles’. 

In totaal hebben 69  secundaire scholen en 17 van de 23 politiezones van Vlaams-Brabant een zichtbaarheidspakket ‘Fietslicht aan en gaan’ besteld en controles gehouden.
Voor de campagne kocht de provincie Vlaams-Brabant 25.000 fietsplaatjes en 6.800 lampjes, 6.00 posters, 300 V-borden aan voor verdeling naar leerlingen van secundaire scholen van Vlaams-Brabant en naar politiezones van Vlaams-Brabant. 

‘De PZ TARL voerde in dit verband de voorbije maanden reeds verschillende acties uit: in Liedekerke op 7 november 2017 (232 gecontroleerde fietsen, 20 niet in orde) en op 19 december 2017 (204 gecontroleerde fietsen, 19 niet in orde). In Ternat vonden acties plaats op 22 november 2017 (109 gecontroleerde fietsen, 55 niet in orde) en op 5 december 2017 (171 gecontroleerde fietsen, 57 niet in orde)’, zegt Steven De Ridder, directeur Beleidsontwikkeling en Kwaliteitszorg van de Politiezone TARL. ‘In Liedekerke gebeuren de controles voornamelijk in de stationsomgeving waar zowel minderjarige als meerderjarige personen worden gecontroleerd. In Ternat zijn de controles doorgegaan op de site van de middelbare scholen. Opvallend is dat vooral de minderjarigen zich op de openbare weg wagen met een fiets die niet in orde is. Specifieke aandacht voor jonge fietsers in het kader van de campagne fietslicht aan en gaan is dus zeker aan de orde’.

Erik Asselman Dienst maatschappelijke veiligheid at Provincie Vlaams Brabant
Steven De Ridder Persverantwoordelijke at Politiezone TARL
Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit