Fietslicht aan en gaan

Provincie, politie en scholen werken aan zichtbaarheid ​ jonge fietsers

Met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ stimuleert de provincie Vlaams-Brabant een betere zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. Reeds 48 secundaire scholen en 15 politiezones doen dit schooljaar mee. Op 5 december was er bijvoorbeeld een fietscontrole van de PZ K-L-M in Londerzeel.Van de 191 gecontroleerde fietsers waren er 39 niet in orde.

In de donkere wintermaanden is het ’s ochtends nog laat donker en schemert het ‘s avonds snel.  In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers.

Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

Provincie als streekmotor voor zichtbaarheid van jonge fietsers

De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren. Ook  wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg.

Leerlingen met een defecte fietsverlichting krijgen bij een controle een fietslampje mee om terug veilig thuis te raken. De provincie Vlaams-Brabant geeft hiervoor fietslampjes en reflecterende fietsplaatjes aan de politiezones van Vlaams-Brabant voor gebruik tijdens hun controles’. 

‘We waarderen ten zeerste de inspanningen die de secundaire scholen van Vlaams-Brabant doen om hun leerlingen te sensibiliseren voor zichtbaarheid en verkeersveiligheid en willen hen daarbij zo concreet mogelijk ondersteunen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit . ‘Deze campagne wekt bij de scholen en bij de politiezones enthousiasme op om verkeersveiligheid de nodige aandacht te blijven geven. De cijfers voor Vlaams-Brabant geven aan dat we de afgelopen drie jaar minder fietsongevallen kennen, van 816 naar 753, wat een positief gegeven is. We zien ook dat steeds meer mensen ook in de donkere maanden blijven fietsen’.

48 scholen en 15 politiezones doen mee

De provincie Vlaams-Brabant heeft in het schooljaar 2018-2019 hiervoor 8.000 fietslampjes, 100.000 spaakreflectoren,  25.000 reflecterende fietsplaatjes en 700 posters en 500 V-borden  ter beschikking gesteld van de politiezones en secundaire scholen van Vlaams-Brabant. 

In totaal hebben 48 secundaire scholen en 15 van de 24 politiezones van Vlaams-Brabant een zichtbaarheidspakket ‘Fietslicht aan en gaan’ besteld en controles gehouden naar de doelgroep.

PZ K-L-M werkt mee aan ‘Fietslicht aan en gaan’

De Politiezone K-L-M (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) werkt volop mee aan de campagne. Ze voerde in november al fietscontroleacties uit en plant ook nog in december acties naar fietsende jongeren. 

‘In de politiezone K-L-M voeren wij jaarlijks acties rond zichtbaarheid’, zegt Ruud Lauwens. ‘Wij werken daarvoor nauw samen met de secundaire scholen uit Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos die zelf ook heel wat verkeersprojecten en acties uitvoeren’.

Zo besteedt Virgo Sapiens uit Londerzeel veel aandacht aan verkeersveiligheid in de laatste week van oktober met verkeersoefeningen waarbij de kennis van het verkeersreglement in concrete situaties werd getest, een stellingdebat wordt gehouden en de fietsencontrole gebeurt door de lokale politie. Tijdens diezelfde week was er een ‘lichten aan’-controleactie aan de schoolpoort waar leerlingen die slecht of niet verlicht waren een fietslichtsetje toegestopt kregen. Ook de leerkrachten techniek werden betrokken, zij leerden enkele fiets-technische vaardigheden aan.

‘Vandaag houden we nogmaals een controle op de fietsverlichting en krijgen leerlingen met een defecte fietsverlichting een fietslampje mee om terug veilig thuis te raken.  Nadien is het de bedoeling dat zij hun fiets blijven technisch in orde houden, ook de ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid’, besluit Ruud Lauwens van PZ K-L-M.
 

CIJFERS STATBEL over fietsongevallen en effect fietsverlichting.pdf

PDF - 337 Kb

Aankondigingsaffiche_A2_fietscontrole_DRUK.pdf

PDF - 237 Kb

Evolutie 2011-2017 Ongevallen met fietsers Vl-Br.xlsx

XLSX - 18 Kb

FietslichtAanEn Gaan-deelname-politiezones.docx

DOCX - 71 Kb

FietslichtAanEnGaan-deelname-scholen.docx

DOCX - 73 Kb

Fietslichtaanengaan-V-bord-.pdf

PDF - 598 Kb

lichtaanengaan-plaatje-017-DRUK.pdf

PDF - 154 Kb

Wetgeving-fietsverlichting.docx

DOCX - 70 Kb

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Erik Asselman

Dienst maatschappelijke veiligheid, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be