Skip to Content

Feed Food Health-campus in Tienen kleurt groen

POM Vlaams-Brabant is bezig met de aanleg van groenzones op de Feed Food Health-campus in Tienen. Heggen, houtkanten, poelen en bloemenweiden moeten de biodiversiteit op het bedrijventerrein verhogen en de integratie van het bedrijventerrein in de omgeving te bevorderen. Die werken kaderen in het Europese project 2B Connect dat 70 bedrijventerreinen in België en Nederland wil vergroenen. Het Vlaams Departement Omgeving coördineert dit Interregproject dat over een budget van meer dan 3 miljoen euro beschikt.

De bedrijvenzone Feed Food Health-campus in Tienen wordt ontwikkeld door de POM Vlaams-Brabant en de stad Tienen. POM Vlaams-Brabant werkt mee aan het Europese project 2B Connect dat de biodiversiteit op 70 bedrijventerreinen in België en Nederland wil verhogen.

‘Op de Feed Food Health-campus in Tienen gaan we permanente groene zones aanleggen die aansluiten op de omgeving. Bovendien wordt de omgeving van de incubator Foodport ingericht als een inspiratietuin voor andere bedrijven op de site’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Er worden heggen en houtkanten aangeplant, een nieuwe poel aangelegd en bloemweiden ingezaaid. Later op het jaar komen er zitbanken, een vlonder, nestkasten en de capaciteit van de waterbuffering wordt verhoogd. De toekomstige bouwpercelen worden in de tussentijd beheerd als tijdelijke natuur.
Tegen de winter van 2018-2019 moeten de werken afgerond zijn en komen er infoborden voor de gebruikers en bezoekers van het bedrijventerrein.

‘Om van Vlaams-Brabant een duurzame en klimaatbestendige regio te maken, kleuren we de verstedelijkte ruimte waaronder de bedrijventerreinen zoals hier in Tienen groen, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Meer groen komt de biodiversiteit én de gezondheid en het welzijn werknemers ten goede. Misschien zien we hier op termijn wel soorten als de Spaanse vlag-vlinder en de rugstreeppad terug. Bovendien maken we ons met kleine groene inrichtingen minder kwetsbaar voor de klimaatverandering’.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland zorgt voor de inrichtingsplannen en de werken worden uitgevoerd door Natuur- en Landschapszorg een maatwerkbedrijf in de schoot van Natuurpunt.

‘We zijn blij dat onze werking rond biodiversiteit wordt uitgebreid naar bedrijventerreinen’, zegt Marc Wijnants, voorzitter van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. ‘We weten ondertussen dat meer biodiversiteit bijdraagt in de strijd tegen klimaat opwarming. Vorige week kwam in het nieuws dat stedelijk groen zelfs meer CO2 opslaat dan bossen in het buitengebied. We hopen dan ook dat we deze werking nog kan uitbreiden in de toekomst’.

Dit project in Tienen zal 120.924 euro kosten. De helft hiervan wordt betaald door het Europese fonds Interreg Vlaanderen-Nederland, 20.000 euro komt van de provincie Vlaams-Brabant en de rest wordt betaald door de POM Vlaams-Brabant.

De Feed Food Health Campus bestaat uit een wetenschapspark en een hoogwaardige bedrijvenzone en is voorbehouden voor ondernemingen die innoveren in de voeding van morgen. Deze zone in Tienen werd in 2012 ontwikkeld op voormalige reserveterreinen.

Over 2B Connect

Drie jaar lang, tot december 2018, zetten 26 partners in de grensstreek België-Nederland zich binnen het Interregproject ‘2B Connect’ in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Daarnaast reikt het project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt niet alleen kansen voor lokale dieren en planten, maar draagt ook bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen.

2B Connect ontvangt hiervoor meer dan 3 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Contacteer ons
Tie Roefs Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant
Marc Florquin Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant
Jana Van Rompaey POM Vlaams-Brabant
Marc Wijnants Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Tie Roefs Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant
Marc Florquin Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant
Jana Van Rompaey POM Vlaams-Brabant
Marc Wijnants Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven