Europa investeert 18 miljoen euro in Vlaams-Brabantse kennisregio


Vlaams-Brabant ontving tot nu toe in totaal 18 miljoen euro voor 16 projecten via het Europese EFRO-programma. Vlaams-Brabant ontving tot nu toe in totaal 18 miljoen euro voor 16 projecten via het Europese EFRO-programma.
Eén van deze projecten is ‘Vesalius Next’. KU Leuven krijgt Europese en Vlaamse middelen voor de uitbouw van een interactief belevingscentrum dat de hedendaagse gezondheidsuitdagingen verbindt met toekomstige innovaties voor bedrijven, professionals en patiënten in de gezondheidssector. Vesalius Next wordt onderdeel van het grotere Vesaliusproject, een nieuw interdisciplinair initiatief van KU Leuven en UZ Leuven.

 

Halfweg de programmaperiode van EFRO Vlaanderen 2021-2027 kregen 16 projecten in Vlaams-Brabant in totaal 18 miljoen euro steun: 13 miljoen euro van Europa, aangevuld met 5 miljoen euro Vlaamse middelen, goedgekeurd door Jo Brouns, Vlaams minister van economie en innovatie. EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en is een Europees Structuurfonds dat door de Europese regio’s zelf beheerd wordt.

EFRO Vlaanderen 2021-2027 stimuleert de duurzame groei en concurrentiekracht van onze regio en versnelt de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie


Investeren in innovatie
maakt van Vlaams-Brabant topkennisregio

De meeste Vlaams-Brabantse projecten bevinden zich binnen het programma-onderdeel ‘Slim Vlaanderen’, waarbij vooral geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling om innovatie te stimuleren.

“Dat zal niemand verbazen want met heel wat universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra op haar grondgebied is Vlaams-Brabant één van de belangrijkste kennisregio’s”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor EFRO. “Het naar de markt brengen van reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde kennis blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast neemt het belang van verdere digitalisering alsmaar toe wat ook de nood aan nieuwe competenties en vaardigheden doet toenemen.”

Vlaams-Brabant ontving tot nu toe in totaal 18 miljoen euro voor 16 projecten via het Europese EFRO-programma.
Vlaams-Brabant ontving tot nu toe in totaal 18 miljoen euro voor 16 projecten via het Europese EFRO-programma.

Voorbereiden op circulaire toekomst

EFRO Vlaanderen focust via het programma-onderdeel ‘Duurzaam Vlaanderen’ ook op de energie-efficiënte renovatie van openbare gebouwen, het bevorderen van de productie en consumptie van hernieuwbare energie bij verwarming en koeling, klimaatadaptatie en duurzame multimodale mobiliteit. De nadruk van deze doelstelling ligt op demonstratie en versnelde uitrol, van nieuwe maar ook van bestaande technologieën.

Overzicht projecten Vlaams-Brabant.docx

DOCX - 32 Kb
KU Leuven krijgt EFRO-middelen voor de uitbouw van een interactief belevingscentrum dat de hedendaagse gezondheidsuitdagingen verbindt met toekomstige innovaties voor bedrijven, professionals en patiënten in de gezondheidssector (Vesalius Next).
KU Leuven krijgt EFRO-middelen voor de uitbouw van een interactief belevingscentrum dat de hedendaagse gezondheidsuitdagingen verbindt met toekomstige innovaties voor bedrijven, professionals en patiënten in de gezondheidssector (Vesalius Next).

25 miljoen euro naar Vlaams-Brabant halen

“Als provincie gaan we op zoek naar nieuwe projectideeën bij de kennisinstellingen, ondernemingen, gemeentebesturen en allerlei organisaties en instanties die actief zijn in innovatie en duurzaamheid. Hiervoor hebben we een Contactpunt dat informatie geeft, projectpromotoren begeleidt bij de projectindiening en goedgekeurde projecten ondersteunt bij de uitvoering van het project. We ontvingen hiervoor 700.000 euro van Europa voor de periode 2021-2027”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels. “De 18 miljoen euro steun van Europa en Vlaanderen zorgt voor een totaal van 60 miljoen euro aan investeringen. Voor de gehele programmaperiode 2021-2027 mikken we in Vlaams-Brabant om 25 miljoen euro steun te realiseren voor projecten in Vlaams-Brabant.”

 

Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/efro-vlaanderen

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Vanessa Massaer

Dienst Europa, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be