Erosiepoel moet water en modder opvangen in Sint-Genesius-Rode

Provincie en gemeente bestrijden erosie


De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Genesius-Rode hebben erosiebestrijdingswerken uitgevoerd ter hoogte van de Krechtenbroeklaan. Deze werken moeten de water- en modderoverlast verminderen.


Om water- en modderoverlast tegen te gaan, heeft gemeente Sint-Genesius-Rode een erosiepoel aangelegd op de rand van een akker ter hoogte van de Krechtenbroeklaan en Seringenlaan. Het landbouwperceel dat de overlast grotendeels veroorzaakt is erg erosiegevoelig. Meermaals zorgde het afstromend water voor erosiegeulen op de akker.

Er werd een erosiepoel aangelegd aan de rand van de akker t.h.v. de Krechtenbroeklaan.
Er werd een erosiepoel aangelegd aan de rand van de akker t.h.v. de Krechtenbroeklaan.

Bij hevige regenval liepen water en modder van de akker via een grachtje tussen de tuinen van woningen in de Krechtenbroeklaan naar de Bevrijdingslaan. Hierdoor was er schade aan privé-eigendommen in de Krechtenbroeklaan, Seringenlaan en Openluchtlaan. Want dat grachtje kon de toestroom van water en modder niet slikken. Ook kwamen water en modder in de riolen terecht, die zo onder druk kwamen te staan.

“We kampten al herhaaldelijk met wateroverlast in de Bevrijdingslaan, aan de hoek met de Krechtenbroeklaan. Modder en water stroomden af van de landbouwgronden gelegen aan de grens met Linkebeek. Vijf à zes woningen ondervonden daar rechtstreeks hinder en schade van. Bovendien kregen de lager gelegen gedeelten van onze gemeente ook heel wat water te verwerken bij hevige regenval”, zegt Miguel Delacroix, schepen van openbare werken in Sint-Genesius-Rode.

Bij hevige regenval ontstaan erosiegeulen op de akker. Voortaan vangt de erosiepoel, met aarden dam op de rand van de akker, het afstromend water en sediment op.
Bij hevige regenval ontstaan erosiegeulen op de akker. Voortaan vangt de erosiepoel, met aarden dam op de rand van de akker, het afstromend water en sediment op.

“Om die overlast tegen te gaan, legde de gemeente op de akkerrand een aarden dam aan die het afstromend water tijdelijk buffert. Zo bezinkt de meegevoerde modder op het landbouwperceel en kan ook het verzamelde water ter plaatse infiltreren. Via een knijpleiding doorheen de dam kan de buffer geleidelijk aan leeglopen. Enkel bij hevige regenbuien zal er water op de akkers staan”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 117.000 euro. De provincie Vlaams-Brabant geeft hiervoor een subsidie van 15.000 euro, nl. 15%, met een maximaal bedrag van 15.000 euro per project. De Vlaamse Overheid geeft een subsidie van 75%.

De werken gebeuren in samenwerking met de landbouwer en met respect voor landbouw en natuur.

“Dit is al de achtste erosiepoel die we aanleggen in samenwerking met de provincie”, zegt schepen Miguel Delacroix. “We zijn dan ook heel tevreden over de succesvolle samenwerking.”

De erosiepoel die vorig jaar aangelegd werd aan de Kwadebeek bewees enkele weken gelden al zijn nut. Want na hevige regenval kwam een grote hoeveelheid modder erin terecht.

De erosiepoel aan de Kwadebeek bewees enkele weken geleden zijn nut.
De erosiepoel aan de Kwadebeek bewees enkele weken geleden zijn nut.

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/erosie

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Miguel Delacroix

Schepen, Gemeente Sint-Genesius-Rode

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be