Erosiepoel en wadi tegen water- en modderoverlast in Jean Monnetwijk ​

Erosiebestrijdingswerken in Zaventem afgerond

 

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem voerden, met financiële steun van de Vlaamse overheid, erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Jean Monnetwijk. Ze legden er een aarden dam aan met een erosiepoel. Een wadi zorgt voor bijkomende buffering en infiltratie van het opgevangen water dat van de akker stroomt bij hevige regenval.

 

Water- en modderoverlast in Jean Monnetwijk aangepakt

“Bij hevige regenval stroomt er vanaf een akker modder naar de tuinen en woningen van de Jean Monnetwijk. 15 woningen hadden hier meermaals last van”, zegt Bart Dewandeleer, schepen van ruimtelijke ordening en erosiebestrijding van Zaventem. “Een deel van het modderwater komt via de tuinen ook op de straat terecht. Via straatkolken wordt het afgevoerd naar de riolering.”

“Daarom lieten we een erosiepoel uitgraven van 12 meter breed en 220 meter lang. Deze poel kan tot 1.250 m3 water bufferen. En stroomopwaarts van de poel kwam een grasbufferstrook van 6 meter breed” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Met de uitgegraven grond legden we op de rand van de akker een aarden dam van 300 meter aan. Deze houdt het water en de modder die van de akker vloeien tegen.”

De erosiepoel moet het water en de modder opvangen.
De erosiepoel moet het water en de modder opvangen.

Water en modder kunnen bezinken in de erosiepoel. Via een knijpconstructie vloeit het water dan naar een wadi in plaats van in de riolering van de straat. Het water kan dus ter plaatse in de grond sijpelen, wat positief is in de strijd tegen de verdroging.

Om de modderoverlast aan de Jean Monnetwijk te bestrijden investeert de gemeente Zaventem ruim 100.000 euro. De gemeente ontvangt hiervoor zo'n 15.000 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en 75.000 euro van Vlaanderen.

Dankzij de wadi kan het water ter plaatse in de grond sijpelen.
Dankzij de wadi kan het water ter plaatse in de grond sijpelen.

Provinciale erosiecoördinatoren helpen gemeenten

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in de aanpak van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking, ook met de gemeente, want op die manier is het mogelijk om erosie op het terrein aan te pakken”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Zaventem strijdt al 5 jaar tegen erosie

De gemeente Zaventem is al 5 jaar actief bezig met erosiebestrijding. Ze is de laatste jaren immers meer dan eens en op verschillende plaatsen getroffen door overlast door erosie, zoals in de Jagersstraat en de Bosdellestraat in Sterrebeek, in de Stokerijstraat in Nossegem en in de Acaciawijk in Sint-Stevens-Woluwe. ​
In Sterrebeek werden twee erosiepoelen aangelegd in de Jagersstraat en de Achtbundersstraat. In Nossegem bracht het nieuwe bufferbekken in samenwerking met Infrabel al beterschap en investeert de gemeente volop verder in meer plaats voor het water via het project Nat Noskoem.

“Erosiebestrijding is voor ons een prioriteit. Als afstromende modder in de tuinen en de woningen terecht komt, dan is dat voor de mensen een echte nachtmerrie. We investeerden de voorbije jaren al 500.000 euro en we voorzien ook voor de komende jaren eenzelfde bedrag in de begroting”, besluit schepen Bart Dewandeleer.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Dewandeleer

Schepen van ruimtelijke ordening en erosiebestrijding, Gemeente Zaventem

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be