Erosiebestrijdingswerken Paapbosstraat in Aarschot afgerond

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot voerden erosie-bestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Paapbosstraat en de Heikenstraat. Door de corona-epidemie kon de persvoorstelling niet plaatsvinden. Maar de resultaten zijn er wel.

Bij hevige regenval was er meermaals water- en modderoverlast op de onverharde weg Heikenstraat en het kruispunt van de Heikenstraat met de Paapbosstraat. Ook de aangrenzende landerijen worden telkens getroffen door afstromend modder en water.

“Deze problemen zijn te wijten aan afstromend water en modder van hoger gelegen, hellende akkerpercelen”, zegt Gerry Vranken, schepen voor waterbeheersing in Aarschot.

De stad Aarschot trof een drietal jaar geleden al een aantal maatregelen om deze problemen aan te pakken. Maar deze bleken onvoldoende.

Daarom werden er in samenspraak met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant en de landbouwers, bijkomende maatregelen voorgesteld, die eind 2019 werden uitgevoerd.

“Om de water- en modderlast aan de Paapbosstraat in Aarschot te bestrijden, investeren we 15.000 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Door de houthakseldam van 57 meter en de bufferende gracht wordt de afstromend water- en modderstroom vertraagd en bezinken de afgespoelde modderdeeltjes voor de houthakseldam en in de buffergracht. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de zomerse droogteperiodes”.

“Om plaatselijk wateroverlast tegen te gaan, hebben we langs de Heikenstraat een nieuwe buffergracht met tussenschotten aangelegd over een lengte van 320 meter waarnaast een fiets- en wandelpad werd aangelegd”, zegt Gerry Vranken, schepen voor waterbeheersing in Aarschot
De stad Aarschot trok hier meer dan 96.000 euro voor uit. 

De houthakseldam werd aangelegd door de firma ‘BVBA Heylen’ uit Geel. De buffergracht en het fiets- en wandelpad werden aangelegd door de firma ‘Green Road NV’ uit Wichelen.

In het voorjaar komen er ook nog brede grasstroken, die een bijkomende buffer vormen voor het water en de modderstromen. 

“Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Maar uiteraard is er voor water een totaalaanpak vereist. Ook de landbouwer moet hiermee rekening houden bij het bewerken van zijn of haar percelen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg  zo’n 112.000 euro, waarvan zo’n 19.000 euro voor de aanleg van het fiets- en wandelpad. 

 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Gerry Vranken

Schepen van waterbeheersing, Stad Aarschot

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be