Erosiebestrijdingswerken Opperbusingenstraat in Lennik afgerond

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Lennik voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Opperbusingenstraat in Lennik. Bij de hevige regenval kampt de Opperbusingenstraat met water- en modderoverlast.

“De water- en modderoverlast wordt veroorzaakt door afstroming van de hoger gelegen akkers. Omdat de Opperbusingenstraat in het verlengde van de afstromingsrichting van deze akkers ligt, treedt er bij hevige regenval geregeld overlast op”, zegt Heidi Elpers, schepen voor Landbouw in Lennik. “Ook stroomt er modder in de nabijgelegen waterloop Ten Ham. De grasstrook die er al ligt, is onvoldoende om al de overlast tegen te houden”.

Gedeputeerde Bart Nevens, vertegenwoordigers van het Lennikse gemeentebestuur en landbouwer Herman Marissens kwamen de dam inhuldigen
Gedeputeerde Bart Nevens, vertegenwoordigers van het Lennikse gemeentebestuur en landbouwer Herman Marissens kwamen de dam inhuldigen

“Om de water- en modderlast aan de Opperbusingenstraat te bestrijden, investeren we bijna 6.000 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Om de afspoeling van de erosiegevoelige akkers tegen te houden, legden we op de bestaande grasstrook een houthakseldam van 56 meter aan”.

Deze dam vertraagt het afstromend water en de modder kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen, werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op bestrijding van verdroging.

De dam moet de water- en modderoverlast aan de Opperbusingenstraat in Lennik oplossen
De dam moet de water- en modderoverlast aan de Opperbusingenstraat in Lennik oplossen

Voor de aanleg van deze houthakseldam sloten de gemeente en de betrokken landbouwer een overeenkomst af voor een periode van 10 jaar.

"We zijn tevreden dat we kunnen bijdragen aan oplossingen voor de erosieproblemen die op ons perceel ontstaan. De samenwerking met de provinciale erosiecoördinator en de gemeente verliep erg vlot. Dankzij de provinciale ondersteuning kwam er een goede oplossing op maat", zegt landbouwer Herman Marissens.

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg zo’n 6.500 euro.

In de Tombergstraat en Joseph van den Bosschestraat werden eerder al twee houthakseldammen aangelegd. Ook op andere plaatsen zullen nog maatregelen genomen worden om er overlast door erosie tegen te gaan.

“Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Heidi Elpers

Schepen, Gemeente Lennik

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be