Erosiebestrijdingswerken in Wezembeek-Oppem

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Wezembeek-Oppem voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Grote Oppemweg. Ze plaatsten er twee houthakseldammen tegen water- en modderoverlast.


Bij hevige regenval spoelde meermaals modder naar beneden, tot op de Grote Oppemweg.

Afstroming van de tegenovergelegen akker veroorzaakt deze problemen. Daarom legde de gemeente Wezembeek-Oppem op de akker tegenover de woningen Grote Oppemweg nrs 114- 118, een houthakseldam van 40 meter lengte aan, om de wederkerende modder- en wateroverlast op de straat en in de woningen te beperken.

De dam zal voorkomen dat het afstromende modderig water de straat oversteekt en rechtstreeks naar de woningen vloeit. Door een eerder beperkt hoogteverschil kan slechts een halve meter water achter de dam kan blijven staan. ‘

“Om te voorkomen dat bij meer toestroom water langs de zijkanten van de dam naar de straat wegvloeit, engageren we ons  om de gracht langsheen de Grote Oppemweg te herstellen en regelmatig te onderhouden, zodat het overtollige water in de gracht kan stromen en niet op straat terechtkomt”, zegt schepen Fabienne Boucau-Mineur.

In de zuidoostelijke hoek van het landbouwperceel werd een tweede houthakseldam met een lengte van 45 meter aangelegd. 
Deze dam ligt stroomopwaarts van een duiker en zorgt ervoor dat het sediment op de akker achterblijft, terwijl het regenwater via de duiker kan wegvloeien. 
Hier trad eerder een doorbraak van het talud op aan de Grote Oppemweg, waardoor modder in de duiker en op de straat terechtkwam, met verstopping van de duiker tot gevolg. De houthakseldam moet dit voorkomen. 
De landbouwer heeft zich bijkomend geëngageerd om een beheerovereenkomst af te sluiten voor de aanleg van een grasstrook op de akker.

“Om de modderlast aan de Grote Oppemstraat te bestrijden, investeren we zo'n 11.160 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Om de afspoeling van de sterk erosiegevoelige akker tegen te houden, werden twee houthakseldammen aangelegd met een totale lengte van 85 meter".

Deze houthakseldammen vertragen het afstromend water en de meespoelende grond kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen werden de dammen ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de zomerse droogteperiodes. Op de akker werd tevens een grasstrook aangelegd.

De houthakseldammen werden aangelegd door ‘Pro Natura vzw’ uit Roosdaal.

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg zo'n 12.400 euro, waarvan de provincie  90% en de gemeente 10% van de kosten betaalt.

Voor de aanleg van deze houthakseldammen sloten de gemeente en de betrokken landbouwer een overeenkomst af voor een periode van 10 jaar.

“Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Fabienne Boucau-Mineur

Schepen van milieu, Gemeente Wezembeek-Oppem

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be