Erfgoed en natuur ontmoeten elkaar in opgeknapte Pastorietuin Meise

Natuur- en erfgoedsubsidies geven park in dorpscentrum nieuw elan

Regionaal Landschap Brabantse Kouters en gemeente Meise herstelden, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de voorbije twee jaar de Pastorietuin, een park naast de Plantentuin in Meise-centrum. De bomen werden gesnoeid en aangevuld met nieuw inheems plantgoed. In de vijver werd het slib geruimd en de oevers hersteld. Ook het bouwkundig erfgoed kreeg een opknapbeurt door de restauratie van de tuinmuur en het paviljoen. Op 23 april, Erfgoeddag, wordt de tuin open gesteld voor het publiek zodat de Meisenaren weer volop kunnen genieten van het park.

 

Pastorietuin terug open op Erfgoeddag

Terwijl de jongste inwoners het bijenhotel vullen en in de vijver naar waterdiertjes speuren, volgen erfgoedfans een rondleiding in de Pastorietuin van Meise. Op een kleine tien minuten gaan ze 400 jaar terug in de tijd. De pastorietuin gaat immers al eeuwen mee. Als bomen konden spreken, zouden ze vertellen over meneer pastoor die tijdens de vasten zijn vis uit de vijver haalt, over de vleermuizen die zich verschuilen in de kerktoren en over het paviljoentje dat bezoekers ontvangt. Die pastorietuin in Meise-centrum is nu klaar voor nieuwe verhalen.

OP 23 april werd de opgeknapte Pastorietuin in Meise opengesteld voor het grote publiek.
OP 23 april werd de opgeknapte Pastorietuin in Meise opengesteld voor het grote publiek.

Pastorietuin wordt biodiverse dichtbij-natuur

Regionaal Landschap Brabantse Kouters ontwierp het huidige park en volgde de werken op. ​
“Het park oogde in 2020 wat verwaarloosd, maar haar rijke geschiedenis en natuurpotentieel was zeker aanwezig”, zegt Ulrike Jacobs, medewerker van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “Op de vochtige oevers zagen we prachtige voorjaarsbloeiers zoals daslook, gevlekte aronskelk en slanke sleutelbloem. Tijdens de werken hebben we dan ook de unieke kruidlaag zo min mogelijk verstoord. De slibruiming en het oeverherstel gebeurden in een afgebakende werfzone of waar mogelijk vanuit de vijver”.

Heel wat bomen in het tot bos geëvolueerde park werden gesnoeid en enkele bomen werden gekapt. Zo krijgen de meest waardevolle bomen ruimte om volwaardig uit te groeien. De exoten in de struiklaag werden verwijderd. De eenbes, een koesterbuur van de gemeente Meise, krijgt zo meer kansen. Tijdens de wintermaanden werden nog extra inheemse soorten en een bijenvriendelijke bloemenborder aangeplant.

Door die gerichte snoei van de bomen aan de randen, krijgt de vijver nu meer lichtinval. Door de oevers waar mogelijk te herprofileren profiteren amfibieën van sneller opwarmend water in het voorjaar. De waterkwaliteit verbetert en de vijver zal langzaam veranderen in een gezonde bospoel. ​

“Hiermee versterken we ons robuust groen-blauwe netwerk in Vlaams-Brabant”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Aansluitend op de Plantentuin creëren we bovendien kansen voor lokale amfibieën als de alpenwatersalamander en de kleine watersalamander. En ook libellen en waterkevers zullen zich er opnieuw kunnen vestigen”.

Erfgoed en natuur ontmoeten elkaar in de opgeknapte Pastorietuin
Erfgoed en natuur ontmoeten elkaar in de opgeknapte Pastorietuin

Pastorietuin is waardevol erfgoed

De paden rondom de vijver, het paviljoen en de muur die de pastorietuin zijn besloten karakter geeft, werden aangepakt met erfgoedsubsidies van de provincie Vlaams-Brabant. De komende jaren zal die tuinmuur verder afgewerkt worden.

“We moeten zorgen voor deze getuigen van ons rijk verleden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “De pastorietuin floreerde in de zeventiende eeuw. Door ons erfgoed grondig te restaureren, kunnen we er nog vele jaren van genieten.”


De gemeente Meise was vragende partij om dit park grondig aan te pakken.

“Dankzij de samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters konden we ons startkapitaal van een kleine 150.000 euro vergroten via projectsubsidies van de provincie Vlaams-Brabant voor een duurzaam biodiversiteitsproject en een erfgoedproject. Die 78.989 euro extra budget zijn goed besteed. Het park straalt. Onze inwoners kunnen nu volop genieten van deze groene kern in Meise-centrum. Om de toekomst van het park te verzekeren, zet Regionaal Landschap Brabantse Kouters ons nog op weg met advies voor het beheer”, besluit Jonathan De Valck, schepen van leefmilieu.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Sofie Müller

Communicatie, Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Leen Peltyn

Communicatieverantwoordelijke, Gemeente Meise

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 


 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be