Eerste Vlaams-Brabantse mobipunt in Zoutleeuw

Op vrijdag 25 september huldigen de provincie Vlaams-Brabant en de stad Zoutleeuw het eerste mobipunt in de regio in. Een mobipunt is een centrale plaats waar gebruikers vlot kunnen overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. Dankzij mobipunten in de dorpskernen en langs openbaar vervoersassen kan de mobiliteit duurzamer worden.

De provincie Vlaams-Brabant werkt aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in de regio. Eén van de oplossingen is de uitbouw van een netwerk van kleinere mobipunten, ook wel hoppinpunten genoemd.
 

Mobipunten knooppunten voor duurzame mobiliteit

Mobipunten zijn plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar men verschillende vervoerswijzen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, (elektrische) deelauto’s en deelfietsen of bijkomende voorzieningen, zoals een lockersysteem voor pakjes en real time info over het openbaar vervoer, samen vindt. Gebruikers kunnen er gebruik maken van de voorzieningen en vlot overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

“Met het project ‘Maak een mobiPunt!’ willen we snel werk maken van een netwerk aan kleinere mobipunten in de regio”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. 
Deze intergemeentelijke samenwerking tussen provincie Vlaams-Brabant, Interleuven en vzw Mobipunt met de financiële steun van de provincie (30%) en departement Omgeving (70%) krijgt ook extra middelen van Vlaanderen om extra laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens te realiseren. 
 

Eerste Vlaams-Brabantse mobipunt in Zoutleeuw 

Het eerste Vlaams-Brabantse mobipunt werd gerealiseerd in Zoutleeuw. Dit mobipunt in Zoutleeuw bevindt zich langsheen de recent opgewaardeerde N3 en Asbroekstraat. Het mobipunt beschikt over een bushalte, 2 parkeerplaatsen en laad-infrastructuur voor elektrische (deel)auto’s, een overdekte fietsenstalling, een digitale mobipunt-zuil en vanaf oktober ook een lockersysteem voor pakjes. 

Recent werd deze omgeving volledig opgewaardeerd in het kader van het plattelandsproject ‘Dorpskernvernieuwing Asbroekstraat’, met subsidies van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant ter waarde van 195.000 euro. 
“Deze subsidies dragen hun steentje bij aan de leefbaarheid van het platteland door de identiteit van de dorpskern te versterken en aantrekkelijk maken voor nieuwe inwoners”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

“We hopen naast dit mobipunt ook nog 2 andere mobipunten te realiseren in Zoutleeuw. Eén in het centrum en één langsheen de Lintersesteenweg”, zegt Roger Mertens, schepen van mobiliteit en ruimtelijke ordening in Zoutleeuw. “Hiermee hopen we onze burgers maximaal te ondersteunen in zowel korte als langere verplaatsingen naar omliggende steden als Tienen, Sint-Truiden en Leuven”.
 
“Naast het project in Zoutleeuw kijken we ook uit naar de realisatie van mobipunten in Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets en Linter. Wat we leren in gemeenten delen we met de regio”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. 
 

Duurzame mobiliteit is grote klimaatuitdaging

‘Maak een mobipunt’ komt voort uit het project Regionet Leuven dat het mobiliteitsprobleem in de regio Leuven aanpakt. 

“Regionet Leuven wil inwoners minder afhankelijk maken van de auto door zowel een netwerk voor hoogwaardig openbaar vervoer als een kwaliteitsvol fietsnetwerk uit te bouwen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We investeren daarom in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, zoals fietssnelwegen en fietsstallingen”.

Tegelijk wordt het grootste deel van de nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen geconcentreerd in de steden en de goed bereikbare dorpskernen. Mobipunten in de stads- en dorpskernen maken daar een wezenlijk onderdeel van uit. 

In de regio Leuven is het mobiliteitsvraagstuk één van de grote klimaatuitdagingen. Zonder trendbreuk in het mobiliteitsbeleid zal de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van transport de volgende jaren verder toenemen. De directe bijdrage van het project ‘Maak een mobiPunt!’ aan de vermindering van de uitstoot van CO2 bedraagt 80 ton per jaar.
Op termijn streeft Regionet Leuven naar de realisatie van minstens 1 mobipunt per gemeente. Dit levert een totale vermindering van de uitstoot van CO2 van 435 ton per jaar”.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor plattelandsbeleid, Provincie Vlaams-Brabant

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Boudewijn Herbots

Burgemeester, Stad Zoutleeuw

Roger Mertens

Schepen voor mobiliteit en ruimtelijke ordening, Stad Zoutleeuw

Stephan Reniers

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be