Eerste stappen voor optimalisatie bedrijvenzone Zaventem-Zuid

Midden mei gaf het schepencollege van Zaventem groen licht aan projectontwikkelaar Futurn voor de herontwikkeling van de voormalige bedrijfsgebouwen van de Belgische Distributie (BD) gelegen aan de  Mechelsesteenweg in Nossegem. Vandaag zijn bijna alle KMO-units verkocht. 

Binnen de bedrijvenzone Zaventem-Zuid herontwikkelt de projectontwikkelaar Futurn de oude bedrijvensite van de Belgische Distributie (BD) tot een nieuw multifunctioneel bedrijvenpark met KMO-units en projecten op maat. ‘Het betreft een eerste voorzet voor het optimalisatieproces dat we voor de bedrijvenzone Zaventem-Zuid samen met de provincie Vlaams-Brabant en met financiële steun van het Vlaams agentschap Innoveren en ondernemen (Vlaio) opstarten‘, zegt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem.

‘De herontwikkeling en optimalisatie van bedrijvenzones is een belangrijke doelstelling binnen het huidig en toekomstig provinciaal beleid. De ruimte is immers beperkt. De verschillende overheden realiseerden de laatste jaren op verschillende plaatsen bijkomende nieuwe ruimte om te ondernemen. Maar dit stuit op haar grenzen. Om deze reden hebben we samen met de gemeente Zaventem een overeenkomst opgemaakt om samen werk te maken van een nieuwe toekomst voor de bedrijvenzone Zaventem-Zuid. Door een integrale aanpak en samenwerking kan een win-win situatie gecreëerd worden’, vult  Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning aan.

De optimalisatiestudie heeft als doel om de bestaande bedrijvenzone die in de jaren ’70 werd ontwikkeld, om te vormen tot een duurzaam bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomst. Binnen de studie die recent gegund werd aan het bureau Creosum wordt een overkoepelende visie ontwikkeld waarbinnen de bestaande ruimte beter benut wordt waar de waterproblematiek een oplossing krijgt binnen een groen- en blauwnetwerk en waar ingezet wordt op een aangenamer publiek domein met een vlotte fietsverbinding richting de kernen en de stations. ‘Bovenal is de inzet op hernieuwbare energie ook belangrijk binnen een bedrijventerrein en daarom heeft het provinciebestuur alvast een opdracht voor de opmaak van een warmtescreening uitgeschreven’, aldus gedeputeerde Ann Schevenels.

‘Binnen de studie onderzoeken we ook of  bijkomende kantoren gewenst zijn op deze locatie. Een vraag die ook voor de verdere ontwikkeling van Futurn belangrijk is omdat een deel van het terrein binnen deze bestemming gelegen is’, zegt burgemeester Holemans. ‘Omdat we willen komen tot een gedragen en realiseerbaar plan, zullen de bedrijven en de omwonenden op verschillende momenten uitgenodigd worden voor workshops, besluit gedeputeerde Schevenels.

Het project van Futurn STAR21 zelf is een groot succes aangezien meer dan 85% van de KMO units reeds is verkocht terwijl ook voor een grotere logistieke gebruiker een project op maat werd verkocht. Star 21 is het bewijs dat reconversie van gebouwen en het verweven van verschillende types van gebruikers op 1 bedrijvenpark mogelijk is.

Futurn wil hier echter verder in gaan richting mengen van functies, ook op andere locaties vermits bedrijven op vandaag ook veel meer afdelingen en activiteiten onder 1 dak verzamelen. Zo heeft Futurn in Groot-Bijgaarden (West Gate) momenteel een dergelijke denkoefening lopen waar via een participatietraject met lokale overheid en administratie nagedacht wordt over hoe een bestaand bedrijvenpark kan herontwikkeld worden met verschillende functies die niet alleen complementair zijn maar ook overlappend in de tijd.

 

 

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Ingrid Holemans

Burgemeester, Gemeente Zaventem

Els Van Loon

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be