Eerste PlattelandsATELIER

Start participatietraject Getestreek

Vrijdag 25 mei 2018 — Op donderdag 24 mei organiseerden de provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland het eerste PlattelandsATELIER in Landen. Het PlattelandsATELIER is een activiteit waarop burgers mogen meedenken over het landschap in het kader van het strategisch project Getestreek. Het was meteen de start van ‘OnverGETElijk’, een actie waarbij mensen via postkaarten hun blik op de Getestreek kunnen delen.

In het kader van het strategisch project Getestreek organiseert het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, de eerste participatieve avond ‘PlattelandsATELIER’.

‘Omdat participatie een belangrijke rol speelt in het project willen we de burgers van de Getestreek informeren en samen laten denken over het landschap, de open ruimte en de duurzame integratie van water. Zodat hun ervaringen en kennis van de streek kunnen worden meegenomen in het project’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Sinds kort is de Getestreek geselecteerd om onderdeel te zijn van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap van de VLM. Het doel van dit programma is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen.

‘Door intens samen te werken met burgers en andere actoren kunnen we via oplossingen op maat de waterproblematieken in de streek aanpakken. Met het PlattelandATELIER creëren we een opportuniteit voor iedereen om zijn ideeën te delen. Hoe kunnen we in de toekomst water op een duurzame manier beheren en gebruiken? Welke plaats heeft water in ons dagelijks leven? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als burger? Welke plaats heeft water in het landschap?’, zegt Maud Davadan van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Tegelijkertijd wordt de actie ‘OnverGETElijk’ gelanceerd, waarbij mensen via postkaarten hun blik op de Getestreek kunnen delen. Daarbij kunnen ze de vragen op de postkaarten beantwoorden of zelf beeldmateriaal van vroeger en nu bezorgen.

Dit project in een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Landen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Tienen en Hoegaarden, de Boerenbond, Natuurpunt en Hageland+.

Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant
Vanessa Massaer Dienst ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant
Maud Davadan Regionaal Landschap Zuid-Hageland