Eerste houthakseldam tegen water- en modderoverlast in Roosdaal

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Roosdaal en landbouwer Joris Claeys voerden erosiebestrijdingswerken uit op twee percelen, gelegen tussen de Eikauterstraat en de Stampmolenstraat, in Roosdaal. Een houthakseldam moet er water- en modderoverlast tegengaan.


“In de hoek waar de houthakseldam nu ligt, kwam al het afspoelend water van de twee percelen samen. Daar liep het verder af naar lagergelegen percelen. Zo vormde er zich door de jaren een diepe geul die de stabiliteit van de talud ernaast bedreigde. De afspoeling zorgde voor modderoverlast aan de Stampmolenstraat en via de straat liep het ook door tot in de Bellebeek. Om zowel de modderoverlast als verdere afspoeling aan te pakken, heeft de landbouwer, samen met de provincie en de gemeente, een houthakseldam aangelegd”, zegt Johan Linthout, schepen in Roosdaal.

De houthakseldam moet water- en modderoverlast tegenhouden.
De houthakseldam moet water- en modderoverlast tegenhouden.

“Deze S-vormige dam, met een totale lengte van 66 meter, vertraagt het afstromend water en de modder kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen, werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen. Dat is positief met het oog op bestrijding van verdroging”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De houthakseldam zorgt dat de modder op de akker blijft.

De houthakseldam zorgt dat de modder op de akker blijft.
De houthakseldam zorgt dat de modder op de akker blijft.

"Ik ben tevreden dat ik kan bijdragen aan oplossingen voor de erosieproblemen ter hoogte van mijn perceel. De samenwerking met de provinciale erosiecoördinator en de gemeente verliep erg vlot. Dankzij de provinciale ondersteuning kwam er een goede oplossing op maat. Dankzij de VLIF-steun is de aanleg van de dam voor 100% gesubsidieerd", zegt landbouwer Joris Claeys.

Het zijn de eerste erosiebestrijdingswerken die de gemeente Roosdaal uitvoert sinds de aanstelling van de provincie Vlaams-Brabant als erosiecoördinator, die het project begeleidde.

Bovendien gaat het om een houthakseldam die met 100% subsidiëring via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) aangelegd is. Want erosie zorgt voor heel wat schade aan akkers. Landbouwers die een plantaardige dam aanleggen om zo de vruchtbare grond op hun akkers te houden krijgen hun kosten volledig terugbetaald via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg zo’n 7.588,79 euro.

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Johan Linthout

Schepen, Gemeente Roosdaal

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be