Eerste Hop netwerkcafé in Asse groot succes

Op 8 maart kwamen openbare besturen, hopverenigingen, landbouwers, erfgoedverenigingen, toeristische organisaties, brouwerijen, ondernemers en onderzoeksinstellingen Toerisme Scheldeland en Landschap van Erembald tot Kravaalbos, op initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant, voor het eerst samen in een Hop netwerkcafé in Asse om na te denken over de toekomst van de hop. Hiermee willen ze de hopteelt en de hopcultuur in de regio terug sterker op de kaart te zetten. Ze gaan inzetten op het stimuleren van de hopteelt, ondersteunen van hopfeesten en het ontwikkelen en promoten van hop als streekproduct en de streek als hopstreek.

Tijdens het hop netwerkcafé werden de partners die een toeristische ambassadeursrol willen opnemen via een interactieve methodiek van creatief denken aan het werk gezet.

‘De eerste ideeën die uit deze denkoefening kwamen, zijn vernieuwend en zeer attractief’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. ‘Dat gaat van gastronomie tot welness of wandelen langs hopvelden op het in opbouw zijnde wandelnetwerk Brabantse Kouters. We hopen de leukste en interessantste engagementen om te zetten in kant-en-klare toeristische arrangementen binnen de (H)Op Smaak campagne die ook dit jaar in september zal plaatsvinden’.

Eerste hop-netwerkcafé
Eerste hop-netwerkcafé
Contacteer ons
Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme, Provincie Vlaams-Brabant
Vital Geeraerts Toerisme Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme, Provincie Vlaams-Brabant
Vital Geeraerts Toerisme Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven