Eerste erosiebestrijdingswerken in Huldenberg

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Huldenberg voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Zavelstraat in Huldenberg. Een houthakseldam moet er de afstromende modder uit de waterlopen houden.


“Bij hevige regenval stromen water en modder van een sterk erosiegevoelige akker naar beneden. Het sterk hellend weiland dat onderaan de akker ligt kan de modderstroom niet helemaal tegenhouden. Daardoor komt modder terecht in de Vossebeek en de Laan, zijrivieren van de Dijle”, zegt Luc Robijns, schepen in Huldenberg.

De houthakseldam moet de erosie van de vruchtbare akker in Huldenberg tegengaan
De houthakseldam moet de erosie van de vruchtbare akker in Huldenberg tegengaan

Via de aanleg van een houthakseldam onderaan de akker pakten de landbouwer, de provincie en de gemeente Huldenberg dit probleem aan. Het zijn de eerste erosiebestrijdingswerken in Huldenberg. Bovendien gaat het om de eerste houthakseldam in Vlaanderen die met 100% subsidiëring via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) aangelegd is.

“Deze 38 meter lange dam vertraagt het afstromend water en de modder kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen, werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen. Dat heeft een positief effect in het tegengaan van verdroging”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Gedeputeerde Nevens, schepen Robijns en landbouwer Dumortier aan de nieuwe houthakseldam in Huldenberg
Gedeputeerde Nevens, schepen Robijns en landbouwer Dumortier aan de nieuwe houthakseldam in Huldenberg

"We zijn tevreden dat we kunnen meewerken aan een oplossing voor het erosieprobleem op ons perceel.”, zegt landbouwer Bert Dumortier. “De samenwerking met de provinciale erosiecoördinator en de gemeente verliep erg vlot. Dankzij de provinciale ondersteuning kwam er een goede oplossing op maat. Dankzij de VLIF-steun wordt de aanleg van de dam volledig terugbetaald.”

“Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, aldus gedeputeerde Bart Nevens.

De houthakseldam in Huldenberg is de eerste dam in Vlaanderen die betaald wordt vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
De houthakseldam in Huldenberg is de eerste dam in Vlaanderen die betaald wordt vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds


Landbouwers krijgen de aanleg van plantaardige dammen volledig terugbetaald

Plantaardige dammen onderaan hellende akkers bleken op diverse locaties bijzonder effectief om modderstromen op te vangen.

Een landbouwer die een plantaardige dam tegen erosie aanlegt, recupereert voortaan volledig zijn uitgaven, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. ​
Want het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet 100% subsidie om dit type van niet-productieve investering aan te moedigen.

Bovendien geniet de landbouwer van ondersteuning van een erosiecoördinator bij de opmaak van het aanvraagdossier. Er is hulp bij het bepalen van de meest geschikte locatie van de dam en bij de aanstelling van een aannemer.

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/erosie

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Luc Robijns

Schepen van milieu en klimaat, Gemeente Huldenberg

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be